Showing jobs 1 to 25 of 501 total   See all jobs on portal.cube.no

Penetrasjonstester

Request ID: 21-07-5124 Published: 2021-07-27

DFØ har behov for å gjennomføre en sikkerhetstest/pentest av et utvalg tjenester vi tilbyr våre kunder. Det er en kombinasjon av web baserte tjenester og API pentesting. Vi ønsker tidsestimat / timepris pr system. Dersom leverandør ønsker fastpris, er det mulige opsjoner på pentesting av flere systemer. Sentrale forutsetninger konsulenten må ha/kunne vise til: Ha utviklerkompetanse. Må kunne spesifiseres. Ha relevante sertifiseringer innenfor si... Read more

Required skills:

 • HackCon
 • BSides
 • OIDC
 • Javascript
 • NodeJS
 • Python

Desired skills:

 • CTF
 • CVE
 • HTB

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-09-06

Enddate

2022-02-06

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 19-08-2021 10:00
Read more and apply

Senior Linux konsulent

Request ID: 21-07-4026 Published: 2021-07-22

Norsk Helsenett (NHN) har behov for bistand med Linux kompetanse for å kunne levere på prosjekter for eksterne kunder. Det er ønskelig med 1-2 konsulenter som vil brukes på ulike driftsoppgaver og prosjekter. Det er ønskelig med seniorkompetanse som kan vise til tidsnær og relevant erfaring. Oppdraget/leveransen /bistanden skal utføres i: Kundens kontor i Trondheim, noe remote jobbing kan tillates etter innføringsperiode for riktig ressurs. Følg... Read more

Required skills:

 • Kubernetes
 • Puppet
 • Postgres
 • PHP
 • Gitlab
 • RabbitMQ
 • Atlassian

Desired skills:

 • ITIL

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

2021-09-01

Enddate

2021-11-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 23-08-2021 10:00
Read more and apply

Data Engineer, Analytics

Request ID: 21-07-4093 Published: 2021-07-19

Do you love being a developer and create new insight? Analytics are on the lookout for a new, talented developer to join our team! Analytics is a unit with a passion for data, and an important contributor on the customers journey to become even more data driven. Although your main assignment will be to build data pipelines, we’re on the lookout for you who want to make a difference and not just deliver data. You want to create value for the cust... Read more

Required skills:

 • SQL
 • Snowflake
 • ETL

Desired skills:

 • AWS
 • Python

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo, Økern

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Norwegian and English

Apply before: ASAP
Read more and apply

Project Manager - Copper Migration

Request ID: 21-07-3149 Published: 2021-07-16

The copperinfrastructure in Norway is in the phase of being shut down, and based upon the information today this will be finished at latest within 2025 (earlier information from NKOM was based upon shutdown within dec 2022 and TN still has this as a target).  As the customer has appr. 8000 copperbased locations used in WAN-solutions (primary IPVPN and EVPN) these xDSL-access lines has to be replaced by other access-services (fiber, coax, FWA, ..... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-08-23

Enddate

2021-12-17

Option to prolong

Languages

Norwegian and English

Apply before: 30-08-2021 10:00
Read more and apply

Tjenestedesigner for Produksjonsplatform

Request ID: 21-07-7677 Published: 2021-07-16

NRKs produksjonsløsninger for lyd og bilde er under kontinuerlig utvikling. Parallelt med dette pågår det et teknologiskifte fra dedikerte kringkastingsløsninger til å ta i bruk teknologi fra IT-bransjen. NRK skal flytte hovedkontor fra Marienlyst til Normannsløkka i løpet av 5–7 år. Det er rimelig å anta at det nye mediehuset vil ha en IP-basert produksjons-infrastruktur. For å tilpasse organisasjonen den nye virkeligheten, er det vedtatt å for... Read more

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2022-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 13-08-2021 10:00
Read more and apply

Hovedarkitekt for Produksjonsplatformen

Request ID: 21-07-3599 Published: 2021-07-16

NRKs produksjonsløsninger for lyd og bilde er under kontinuerlig utvikling. Parallelt med dette pågår det et teknologiskifte fra dedikerte kringkastingsløsninger til å ta i bruk teknologi fra IT-bransjen. NRK skal flytte hovedkontor fra Marienlyst til Normannsløkka i løpet av 5-7 år. Det er rimelig å anta at det nye mediehuset vil ha en IP-basert produksjons-infrastruktur. For å tilpasse organisasjonen til den nye virkeligheten, er det vedtatt å... Read more

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2022-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 13-08-2021 10:00
Read more and apply

Tilgangsstyring og informasjonssikkerhet

Request ID: 21-07-6803 Published: 2021-07-12

Helsedirektoratet skal i 2021 gjennomføre prosjektet Tilgangsstyring og styrende dokumenter innen informasjonssikkerhet Bakgrunnen for prosjektet er at Helsedirektoratet ønsker å etablere helhetlig prosess og rammeverk for tilgangsstyring på tvers av organisasjon basert på og iht beste praksis innen informasjonssikkerhet. I tillegg er det behov for oppdatering av forskjellige styrende dokumenter på prioriterte områder innen informasjonssikkerhet... Read more

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

65-35%

Startdate

2021-08-24

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 13-08-2021 10:00
Read more and apply

Lederveiledning – Individuell og gruppe

Request ID: 21-07-3913 Published: 2021-07-09

Bistanden som skal utføres er både generell veiledning av ledere/ledergruppen samt bistå i veiledning knyttet til spesielle utfordringer i en ledergruppe.  1. Generell veiledning Generelt skal engasjementet omfatte veiledning individuelt av ledere og/eller ledergruppe samlet. Dette omfatter fra 1-20 ledere og i ledergrupper opp til 8 personer. Målgruppen er enhetsledere, områdedirektører og direktør.  Problembeskrivelse: Strategisk ledelse bestå... Read more

Competence area

Management for hire, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-08-30

Enddate

2023-08-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 18-08-2021 10:00
Read more and apply

Tjenestedesigner - Skjermtolking

Request ID: 21-07-9474 Published: 2021-07-09

Prosjektet har behov for en designer som kan delta i skjermtolkingsprosjektet, som har som visjon å skape begeistret og effektiv tolking over skjerm i Norge.  Konsulenten vil jobbe i et lite prosjektteam med fagpersoner i Avdeling tolk i IMDi, samt andre innleide ressurser. Prosjektet skal i sin helhet gjennomføres i dialog og samarbeid med relevante aktører på feltet.  Prosjektet har nettopp lagt bak seg en fase med innsiktsarbeid og behovsfo... Read more

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-09-01

Enddate

2021-12-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 18-08-2021 10:00
Read more and apply

Frontend Utvikler

Request ID: 21-07-7882 Published: 2021-07-09

Anskaffelsen omfatter innleie av Front-end-utvikler til MONSTER-prosjektet. Konsulenten skal bidra i videreutviklingen av et verktøy for å analysere leveringspåliteligheten i kraftsystemet. Verktøyet bruker kraftsystem-modeller, feilstatistikk og værdata og tar i bruk Monte-Carlo-simuleringer for å beregne sannsynlighet for feil på ulike tidspunkt. Verktøyet beregner også konsekvens/kostnad knyttet til feilene. Konsulenten skal jobbe som front-e... Read more

Required skills:

 • Vue.js
 • Node.js
 • SQL

Desired skills:

 • Python

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-09-02

Enddate

2022-09-02

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 05-08-2021 10:00
Read more and apply

Teamleder - Tjenesteplattform

Request ID: 21-07-6825 Published: 2021-07-07

NRK trenger nå en erfaren, smidig teamleder som skal lede Team Tjenesteplattform, koordinere med pågående prosjekter og ta del i det smidige transformasjonsinitiativet og organisasjonsutviklingen. Team Tjenesteplattform (TP) består i dag av tre utviklere, én tech lead og én team lead. Teamet er endel av Teknologi-avdelingen i NRK, og teamets formål er å lage, forvalte og forenkle integrasjoner for administrative systemer i NRK. Teamet jobber tet... Read more

Required skills:

 • Java
 • Groovy

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-08-15

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: 02-08-2021 10:00
Read more and apply

Data Engineer - Telecom

Request ID: 21-06-4277 Published: 2021-06-29

For our customer in the telecom industry, we are looking for a Data Engineer. Requirements Solid SQL and database skills Good understanding of DWH development concepts and data processing principles Experience with visual ETL tools like Informatica PowerCenter, Pentaho or similar Experience developing and orchestrating data pipelines Nice to have Snowflake Python/pyspark Cloud experience Read more

Required skills:

 • SQL
 • DWH
 • ETL

Desired skills:

 • Python
 • Azure
 • Golang
 • AWS
 • Snowflake

Competence area

Data warehouse and BI, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-10-31

Option to prolong

Languages

Norwegian and English

Apply before: ASAP
Read more and apply

Utredning av ulike finansieringsmodeller

Request ID: 21-07-7472 Published: 2021-07-02

I dette oppdraget skal det utredes og skisseres alternative modeller for finansiering av ny infrastruktur, og vedlikehold og oppgradering av eksisterende infrastruktur. Ruter skal utrede finansieringsbehov ved drift og vedlikehold av dagens og fremtidig trikke- og T-banenett. Ruter ser for seg følgende organisering av arbeidet: Innledningsvis skal behov, mål og krav en fremtidig modell skal innfri beskrives. Dette skal skje i tett dialog med Rut... Read more

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-08-30

Enddate

2021-11-30

Languages

Norsk

Apply before: 17-08-2021 10:00
Read more and apply

Team - Evaluering av implementering av Pårørendeveilederen

Request ID: 21-07-9516 Published: 2021-07-02

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å gjennomføre og følge opp regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan 2021-2025; "Vi- de pårørende".  Pårørendestrategien har tre hovedmål: Anerkjenne pårørende som en ressurs God og helhetlig ivaretakelse av alle pårørende slik at pårørende kan leve gode egne liv og kombinere pårørenderollen med utdanning og arbeid Ingen barn skal måtte ta omsorgsansvar for familie eller andre Innspill til strategien ty... Read more

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-08-16

Enddate

2021-11-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 04-08-2021 10:00
Read more and apply

Sikkerhetsrådgiver

Request ID: 21-06-3851 Published: 2021-06-22

Digitaliseringsdirektoratet ønsker å gjennomføre en sårbarhetsanalyse og konsekvensutredning av infrastruktur knyttet til utvikling, drift og forvaltning av våre nasjonale fellesløsninger. Avhengig av driftsmodellen til fellesløsningene vil arbeidet også omfatte kartlegging hos ekstern drifts- og forvaltningsleverandører. Oppdraget gjelder: Ekstern sårbarhetsanalyse og konsekvensutredning gjennomført Tiltak for å redusere sårbarheter identifiser... Read more

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-10-01

Enddate

2021-12-31

Languages

Norsk

Apply before: 10-08-2021 10:00
Read more and apply

Team - Kvalitetssikring til Program digital samhandling

Request ID: 21-06-5183 Published: 2021-06-30

Direktoratet for e-helse har behov for ekstern til bistand til kvalitetssikring av program digital samhandling (PDS) steg 1. Steg 1 omfatter også forprosjekt for steg 2.  Programmet er plassert i et komplekst landskap, med høy synlighet og med forventninger til en markert forbedring av samhandlingsevnen i helsesektoren. Programmet opererer i grenselandet mellom teknologi, organisasjon, juss og semantikk, hvor det fokuseres på å tilrettelegge for... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

20-30%

Startdate

2021-09-01

Enddate

2024-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 03-08-2021 10:00
Read more and apply

Prosjektstøtte OOP Fifty

Request ID: 21-06-3510 Published: 2021-06-25

Statnett SF, har et behov for prosjekt- og dokumentasjonsstøtte, spesielt innenfor dokumentering av arbeidsprosesser og opplæringsmateriale til sitt datterselskap Fifty AS. Forutsetningene for å balansere det nordiske kraftsystemet forandres i det vi gradvis går over til et grønt, integrert og harmonisert europeisk kraftmarked. For møte disse utfordringene har Energinet, Fingrid, Statnett og Svenska kraftnät etablert programmet Nordic Balancing... Read more

Required skills:

 • Prosjektledelse
 • Prosessledelse

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50-70%

Startdate

2021-08-16

Enddate

2021-12-15

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: 02-08-2021 10:00
Read more and apply

Løsningsarkitekt

Request ID: 21-06-1633 Published: 2021-06-25

IMDi har behov for en løsningsarkitekt som har ansvar for å arbeide fram løsningsarkitektur og sikre realisering av arkitekturen. Oppdragsgiver vil være digitaliseringsavdelingen i IMDi, men arbeidet vil i stor grad utføres i prosjekter. Løsningsarkitekturen skal utarbeides basert på de føringer og krav IMDi har til arkitektur, og med kvalitetssikring fra linjas virksomhetsarkitekt. Det er viktig at løsningsarkitekten klarer å ivareta IMDis krav... Read more

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-08-23

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 04-08-2021 10:00
Read more and apply

Azure DevOps

Request ID: 21-06-7319 Published: 2021-06-24

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Avdelingen mottar og kvalitetssikrer informasjon om behandlinger utført av regionale og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppfølging og for styring av tjenestene.  Registeret mottar data om ca. 11 millioner hendelser i måneden og bruker disse dataene... Read more

Required skills:

 • Azure Devops
 • Terraform
 • IaC
 • Docker
 • Kubernetes
 • SonarCube
 • Snyk

Competence area

Development

Location

Trondheim (remote kan vurderes)

Workload

100%

Startdate

2021-09-01

Enddate

2022-08-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 15-08-2021 10:00
Read more and apply

Junior Prosjektledere - IKT Anskaffelser

Request ID: 21-06-1008 Published: 2021-06-23

Til seksjon Helse- og administrative anskaffelser er det behov for 2 junior konsulenter med god gjennomføringsevne for bistand til gjennomføring av offentlige anskaffelser. Seksjonen har periodevis veldig mange samtidige anskaffelser og rådgivningsoppdrag for kundene. I enkelte perioder kan det være færre oppdrag.  NHN bruker arkivsystemet P360 og konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell. Arbeidsoppgavene vil omfatte følgende: Gjennomføre ansk... Read more

Required skills:

 • Mercell
 • MS Office
 • MS Excel

Desired skills:

 • SSA-B
 • SSA-O

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-09-01

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 05-08-2021 10:00
Read more and apply

Prosjektleder - IKT Anskaffelser

Request ID: 21-06-9932 Published: 2021-06-23

Avdeling Anskaffelser i NHN består i dag av totalt 23 ansatte fordelt på to seksjoner. Anskaffelser skal understøtte egen organisasjon mht. anskaffelser og bidra til gode prosesser og løsninger. Avdelingen er under profesjonalisering og har mange spennende og varierte oppgaver. Vi har behov for 1 konsulent for bistand til gjennomføring av offentlige anskaffelser.  Avdelingen har også ansvar for alle anskaffelser på vegne av helseforvaltningen, s... Read more

Required skills:

 • SSA

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

2021-09-01

Enddate

2022-09-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 06-08-2021 10:00
Read more and apply

Backend Java Developer

Request ID: 21-07-9654 Published: 2021-07-13

Our telecommunication customer is looking for Senior Backend Java Developer Tasks will include:  Maintaining the existing solutions and following up on quality issues Develop and maintain micro services Support the overall system architecture  Onboard and integrate with new systems  Create solution and technical documentation  Work closely with testers during end-to-end testing, including unit and integration tests  Solve issues in production wi... Read more

Required skills:

 • Java
 • Groovy
 • NodeJS
 • AWS
 • Git
 • SQL
 • Docker
 • Spunk

Competence area

Development

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2022-06-30

Option to prolong

Languages

English

Apply before: Closed
Read more

Prosjektleder - Nettverks og Enterprise kompetanse

Request ID: 21-06-0668 Published: 2021-06-11

I forbindelse med leveranse av tilbud på en større rammeavtale er det behov for ressurser for utarbeidelse av prosjektplaner til besvarelsen. Besvarelsen skal i stor grad beskrive prosjektgjennomføring av oppgradering av store, komplekse DC, WAN, LAN og WLAN-nettverk med tilhørende beskrivelse av opplæringsplaner, kompetanseplaner, migrasjonsplaner og tidsplaner. Arbeidsoppgaver: Sette seg inn i anbudsunderlaget og forstå sammenhengen mellom kra... Read more

Competence area

Infrastructure, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-06-21

Enddate

2021-12-20

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Power BI - PoC

Request ID: 21-06-5706 Published: 2021-06-09

Vinmonopolet trenger bistand av en Proof of Concept (PoC). Kunden har behov for å utvide verktøykassen for rapportering og analyse. Vi trenger et mer brukervennlig og fleksibelt verktøy til å analysere, visualisere og presentere data fra flere forskjellige kilder. Vinmonopolet har til nå basert rapporter og analyse på verktøy fra SAP, dvs i all hovedsak: SAP S/4 Hana (operativ rapportering, noe Fiori embedded analytics) SAP BW/Hana Datavarehus,... Read more

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-08-15

Enddate

2021-11-15

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Node.JS Developer

Request ID: 21-07-5720 Published: 2021-07-16

For our customer in the Telecom industry, we are looking for a Backend Developer  Must have Software development in Node.js and/or Go  AWS infrastructure (Lambda, CloudFront, API Gateway, Fargate)  Infrastructure-as-code (Terraform, CloudFormation)  CI/CD (incl. Automated testing strategies)  Familiarity with microservice architectures  SCIM protocol  Good to have IAM domain knowledge preferred (OAuth2, OIDC, SAML2, UMA)  SCIM  Java  Docker & Ku... Read more

Required skills:

 • Node.JS
 • GO
 • AWS
 • Terrafrom
 • SCIM

Desired skills:

 • Java
 • Javascript
 • Docker
 • Kubernetes

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

English

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search. Find all jobs on the job portal