Showing jobs 1 to 25 of 395 total   See all jobs on portal.cube.no

IKT Informasjonssikkerhet

Request ID: 21-04-0980 Published: 2021-04-09

Helsedirektoratet søker bistand til to prosjekter som skal gjennomføres i 2021:  Prosjekt 1: Modenhetsmåling innen informasjonssikkerhet og personvern Helsedirektoratet ønsker å etablere ny modenhetsmåling innen personvern og informasjonssikkerhet. Dette vil gi oss bedre grunnlag for å vurdere etatens modenhet, og innenfor hvilke områder vi bør sette i verk tiltak. Det blir viktig å finne en god modenhetsmodell) som gjør at vi kan se utviklingen... Read more

Required skills:

 • ISO 27001
 • ISO 22301
 • NIST
 • ISF
 • Normen

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

1025 hours total

Startdate

2021-05-03

Enddate

2021-10-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: ASAP
Read more and apply

Tekniske prosjektledere Microsoft 365

Request ID: 21-04-6968 Published: 2021-04-19

DSA har et mål om å få på plass gode, behovstilpassede, robuste, effektive og fremtidsrettede digitale samhandlingsverktøy og arenaer. Det er nødvendig å få etablert en god og sikker informasjonsarkitektur på dagens og fremtidens systemer og verktøy.  Dagens kommunikasjon- og informasjonsforvaltning i DSA skjer via ulike applikasjoner og verktøy som Public 360 (arkiv, dette skal beholdes), Sharepoint (herunder intranettet), Outlook, Skype, Lifes... Read more

Required skills:

 • TQM
 • Microsoft 365

Desired skills:

 • Lean

Competence area

Architecture, Project management

Location

Bærum

Workload

75%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-11-18

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 23-04-2021 10:00
Read more and apply

Software Developer/Engineer

Request ID: 21-04-6179 Published: 2021-04-15

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Software developer Working experience as a Software Engineer/DevOps Engineer/Data Engineer Terraform or other scripted infrastructure Strong programming background Solid Python skills Experience with DevOps and CI/CD tools Git experience Experience with cloud technologies, specifically AWS stack is a plus Advanced SQL skills Very Strong foundation in Linux or UNIX Read more

Required skills:

 • Terraform
 • SQL
 • Python
 • Linux

Desired skills:

 • AWS

Competence area

Data warehouse and BI, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-08-31

Option to prolong

Languages

English

Apply before: ASAP
Read more and apply

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koor... Read more

Required skills:

 • ITIL CSI
 • SIAM

Competence area

Infrastructure

Location

Remote

Workload

50-100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 27-04-2021 15:00
Read more and apply

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulent... Read more

Required skills:

 • Microsoft Azure
 • REST API

Competence area

Development

Location

Remote

Workload

50-100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-10-07

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 27-04-2021 10:00
Read more and apply

Team - Bistand til løsning for Koronasertifikat

Request ID: 21-04-1700 Published: 2021-04-16

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Norske Helsenett, Direktoratet for e-helse, justissektoren og andre relevante aktører, med ansvar for overordnet koordinering plassert hos Helsedirektoratet, fått i oppdrag å umiddelbart starte arbeidet med et koronasertifikat, som er i tråd med europeiske og internasjonale føringer for å gi innbyggere mulighet til å vise status for vaksine, test/prøvesvar, friskmelding og kontraindikasjon for vaksi... Read more

Competence area

Architecture, Design, Development, Infrastructure, Project management, Security, Support, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-06-22

Option to prolong

Languages

Skandinavisk eller engelsk

Apply before: 22-04-2021 10:00
Read more and apply

Prosjektleder - Rammeverk og lederstøtte

Request ID: 21-04-5081 Published: 2021-04-14

Seksjon innføring er en nyopprettet seksjon i NHN og seksjonen består av 13 personer som er engasjert i ulike prosjekter som innføringsledere. NHN mottar oppdrag om innføring fra eksterne  Seksjon innføring skal nå bygge nytt rammeverk for innføring som fagområde. Det er stor aktivitet på innføring av nye nasjonale tjenester og det er behov for å utarbeide metodikk og malverk som skal benyttes på tvers av innføringsløpene.  Det er behov for en r... Read more

Required skills:

 • Prince 2

Competence area

Project management

Location

Trondheim, Oslo eller Tromsø

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: 23-04-2021 10:00
Read more and apply

DPIA og Risikovurdering

Request ID: 21-04-9670 Published: 2021-04-13

Regnskapsdivisjonen i DFØ skal gjennomføre tre risikovurderinger og forhåndsvurdering av DPIA i forkant av tre anskaffelser av IT-systemer. Virksomheten har noe kompetanse rundt risikovurderinger og DPIA, men trenger bistand fra en leverandør som har erfaring med å gjennomføre slike vurderinger. DFØ skal selv styre prosessen, men innleid ressurs skal være ekspertbistand som skal brukes til gjennomføring, prosess, sparring og kvalitetssikring. De... Read more

Required skills:

 • DPIA

Competence area

Security

Location

Oslo/Trondheim

Workload

50-100 hours total

Startdate

ASAP

Enddate

2021-11-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: ASAP
Read more and apply

Team - Designguide til Bussanlegg

Request ID: 21-04-9130 Published: 2021-04-13

Ruter AS ønsker bistand fra et team til å utarbeide en designguide for de kommende bussanlegg som skal bygges eller bygges om. Designguiden skal hjelpe de som skal designe og prosjektere nybygg og/eller ombygg til å få en helhetlig forståelse av funksjonene i bussanlegget, parallelt med at man oppfyller tekniske og offentlige krav og forskrifter som følger naturlig av anleggets bruk. Designguiden skal ha Ruters målbilde som utgangspunkt.  Teamet... Read more

Required skills:

 • MIRO

Competence area

Design, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-05-21

Enddate

2021-09-30

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: ASAP
Read more and apply

Løsningsarkitekt: Salg- og kundesystemer

Request ID: 21-03-4441 Published: 2021-03-24

Flytoget ønsker å knytte til seg en konsulent som kan bidra til å sikre at selskapets behov for gode salgs- og kundesystemer kan dekkes gjennom produktutvikling, samt sikre funksjonell og kostnadseffektiv arkitektur i gjeldende IT-portefølje, salgs- og kundesystemer.  Flytoget ønsker å knytte til seg en ressurs med god erfaring innen salgs-, billetterings-, betalings- og kunderettede IT-løsninger. Det kreves betydelig erfaring som testleder og t... Read more

Competence area

Architecture, Project management, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2028-01-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 30-04-2021 12:00
Read more and apply

Penetrasjonstester - Fileshare og .NET

Request ID: 21-04-9274 Published: 2021-04-08

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for bistand vedr penetrasjonstest av Fileshare og .Net 5 applikasjon. Siden dette er nyutviklet arkitektur som lagrer svært sentrale og de største datamengdene i Altinn 2.0 løsningen, så ønsker vi en ekstern kvalitetssikring både av ny infrastruktur, applikasjonen og driftsrutiner. Det må verifiseres at windows fileshare er satt opp på riktig måte med tanke på sikkerhet. Samt verifisere at .Net 5 ap... Read more

Required skills:

 • C#
 • Fileshare
 • NTFS
 • .NET

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

200 hours total

Startdate

2021-04-27

Enddate

2021-05-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Prosjektleder - Sanntid

Request ID: 21-04-8800 Published: 2021-04-06

Kolumbus er i sluttfasen av utrulling av et nytt sanntidssystem. Frem til nå har vi hatt en egen, dedikert prosjektleder til dette prosjektet. I en overgangsfase ønsker vi å leie inn en ekstern prosjektleder til dette prosjektet.  Prosjektlederen vil ha ansvar for å følge opp leveransen og innføringen av sanntidssystemet. Prosjektlederen vil jobbe tett sammen med Kolumbus sine to andre dedikerte sanntidsressurser.  Arbeidet vil blant annet be... Read more

Desired skills:

 • Microsoft Azure
 • IoT
 • Rutedata/Netex

Competence area

Project management

Location

Stavanger

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-11-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Team: Prosjekt- og prosessleder

Request ID: 21-03-9301 Published: 2021-03-23

Ruter har behov for to konsulenter som prosessleder/kontraktsforvalter, eventuelt en prosessleder i kombinasjon med en prosessressurs. En ønsker også en opsjon på en ekstra prosessressurs dersom behovet øker ytterligere i enheten.  Konsulentene skal ivareta oppgaver som Kontraktsforvaltere gjør i dag; lede prosesser for forarbeid, oppstart, deltaker i anbudsgrupper (ansvar for deler av konkurransegrunnlag og evaluering) og ansvar for bl.a. utarb... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-05-03

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Linux-ressurs

Request ID: 21-04-6236 Published: 2021-04-08

Til seksjon Operativsystem er det behov for en Linux-ressurs. Konsulentens oppgaver vil blant annet bestå av: Delta i arbeidsgruppe som utarbeider konsept for virtuelle og fysiske Linuxklienter for utviklere Implementere virtuelle og fysiske Linuxklienter Konsulenten må dokumentere sitt arbeid i henhold til gjeldende rutiner hos Kunden. Konsulenten må også sørge for løpende kompetanseoverføring og samarbeid med interne ressurser. Arbeidstid skal... Read more

Required skills:

 • Linux

Desired skills:

 • Puppet
 • Ansible
 • VMware Horizon

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-04-19

Enddate

2021-09-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Koordinator plattform

Request ID: 21-04-0216 Published: 2021-04-08

I avdeling IKT-Drift pågår det et større arbeid for å videreutvikle de eksisterende brukerplattformene. Kunden har i denne sammenheng behov for en konsulent til å lede og koordinere arbeidet. Konsulenten skal rapportere til avdelingsdirektør, men det allerede pågående arbeidet foregår hovedsakelig i seksjon Operativsystem. Behovet vil kunne omfatte informasjonsinnhenting fra andre sammenlignbare organisasjoner. Utover dette består arbeidet av: K... Read more

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2022-03-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Tjenesteintegrator

Request ID: 21-03-1583 Published: 2021-03-25

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å etablere tjenesten AMK Tjenesteintegrator. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape en fe... Read more

Required skills:

 • ITIL
 • SIAM

Competence area

Infrastructure, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Prosjektleder nasjonalt nett

Request ID: 21-03-4323 Published: 2021-03-26

NHN leverer nettverksforbindelser til en rekke aktører i helsesektoren. En del av disse forbindelsene har gammelt utstyr og er realisert på kobberforbindelser fra Telenor, som må erstattes. Til sammen er det i underkant av 1000 aksesser som må endres, hvorav ca 500 bør være endret innen utgangen av 2021 og resten før sommeren 2022. Aksessene er primært levert til små kunder som for eksempel legekontor, fysioterapeuter og tannleger, men det er og... Read more

Required skills:

 • PRINCE 2

Competence area

Project management

Location

Trondheim/Oslo/Tromsø

Workload

100%

Startdate

2021-05-03

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Backend .NET

Request ID: 21-03-1977 Published: 2021-03-19

Stortingets administrasjon ved IT-avdelingen ønsker å engasjere en Backendutvikler som en del av et utviklingsmiljø som både skal bidra til å etablere nye grensesnitt mellom det nye «parlamentarisk oppfølgingssystem», NPOS, og Stortinget.no., og deretter gjennomføre nødvendig videreutvikling/ forbedringer i NPOS. Personen vi ønsker å velge inngår som utvikler i et lite team som skal levere nye grensesnitt i NPOS. Arbeidet skal gjennomføres i sam... Read more

Required skills:

 • .NET Core
 • Entity Framework
 • Git
 • Octopus Deploy
 • AzureDevOps
 • SQL

Desired skills:

 • Scrum
 • Kanban

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-05-03

Enddate

2022-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Prosjektleder

Request ID: 21-03-8751 Published: 2021-03-15

Seksjon for systemforvaltning har metodeansvaret for systemforvaltning i Statsbygg, og er Statsbyggs bindeledd mellom brukere av de forskjellige systemene, IKT og systemleverandører/ utviklere, hvor vi ivaretar forretningens behov gjennom arbeidet ned mot teknologilaget. Systemforvalters rolle er å forstå de impliserte parters ståsted, og være en formidler mellom partene slik at gode løsninger oppnås. I dette ligger blant annet å kunne formidle... Read more

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-04-16

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Teknisk Prosjektleder

Request ID: 21-03-6260 Published: 2021-03-19

For vår kunde i helsesektoren, søke vi etter en prosjektleder med arkivfaglig og teknisk kompetanse. Forventet leveranse: Migrering av historisk arkivbase fra Websak til P360  Integrasjon mellom SharePoint og P360 (ønsker sømløs overføring mellom systemene) Fasilitere intern kartlegging – hvilke dokumenter skal overføres til P360, hvilken informasjon skal lagres i hvilken løsning, hvordan og når. Samt hvordan informasjonen kan overføres mellom s... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-04-20

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Fullstack DevOps & Cloud

Request ID: 21-03-7772 Published: 2021-03-22

Kjernejournal jobber med å ta ned teknisk gjeld og teamet trenger en senior fullstackutvikler med kompetanse på devops og cloud som både kan lede, utføre og gi råd i veien over til et lettvekts kontainermiljø og klargjøre for sky. Vi trenger at konsulenten kommer raskt opp i fart for å nå målene som er satt.  Vi trenger bistand til: Kartlegge og beskrive brukerhistorier for arbeidet med teknisk gjeld og kontinuerlig leveranse Tilpasse applikasjo... Read more

Required skills:

 • Spring
 • REST
 • React
 • Jenkins
 • Kubernetes

Competence area

Architecture, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-05-01

Enddate

2022-04-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

SAP Launchpad service

Request ID: 21-03-6497 Published: 2021-03-22

Vinmonopolet søker kompetanse og kapasitet for oppsett og konfigurering av SAP Launchpad Service og tilhørende tjenester. Vi ser etter en konsulent med kompetanse og erfaring innenfor områdene:  SAP Business Technology Platform (tidligere SAP Cloud Platform) hybrid arkitektur, konfigurering og oppsett  Konfigurering av SAP Launchpad service (eller forgjengeren SAP Portal Services), med integrasjon mot S/4 Hana backend via SAP Cloud Connector  Op... Read more

Required skills:

 • SAP Launchpad Service
 • S/4 Hana
 • Azure AD

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

200 hours total

Startdate

ASAP

Enddate

2021-07-31

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Konfigurasjon av Office 365

Request ID: 21-03-5778 Published: 2021-03-22

Vinmonopolet søker å tegne en avtale basert på dynamisk innkjøpsordning for ekstern bistand relatert til Microsoft 365 - plattformen. Vi har behov for kompetanse og kapasitet i forbindelse med konfigurering, tilpasning, rådgivning, integrasjoner, opplæring, brukerstøtte og forvaltning av Microsoft 365 - pakken. Leveransen er T&M ved behov. Vi holder på å ansette en egen produkteier for Microsoft 365, og vil ha noe behov for bistand før vedkommen... Read more

Required skills:

 • SharePoint
 • Teams
 • Office 365

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100-300 hours total

Startdate

2021-04-12

Enddate

2021-06-30

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

ITIL Prosjektleder

Request ID: 21-03-0657 Published: 2021-03-19

I Strategi 2026 skal NHN fylle rollen som nasjonal tjenesteleverandør. NHN ønsker i denne strategien å fremstå som en helhetlig, profesjonell og kundeorientert leverandør.   Et av tiltaksområdene som skal bidra til å oppnå dette er Tjenester og Leveranser – hvor Avtalestruktur er et delområde. En overordnet målsetting for aktiviteten er å tydeliggjøre de avtalene som NHN har med kundene, og de tjenester som er forankret i avtalene, samt kvalitet... Read more

Required skills:

 • SLA
 • OLA
 • ITIL

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-04-19

Enddate

2021-10-19

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

2x Business Analyst

Request ID: 21-03-5083 Published: 2021-03-22

Vi ser etter et to konsulenter som kan hjelpe oss med forretningsspesifikasjon i et større Analytics / Data Plattform prosjekt. Hensikten med dette arbeidet er å identifisere hva som er de viktigste behovene, hvilke data som trengs for å dekke dem, og identifisere krav, kompleksitet og forretningsregler knyttet til dem. Faglig erfaring: Evne til å forstå den kommersielle siden og kommunisere med dem på en god måte Evne til å spesifisere de tekni... Read more

Competence area

Data warehouse and BI, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-04-06

Enddate

2021-06-30

Option to prolong

Languages

Norsk & Engelsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search. Find all jobs on the job portal