Showing 95 of 95 jobs

Testleder

Request ID: 20-05-0822 Published: 2020-05-29

Kunden er i gang med et større moderniseringsløp der sentrale fagsystemer skal fornyes og arbeidsprosesser digitaliseres og effektiviseres. Nå skal kjernesystemer for saksbehandling og forvaltning av lån og tilskudd fornyes. Kunden har valgt å anskaffe hyllevareløsning med tilpasning, og skal i tillegg selv utvikle noe funksjonalitet som ikke tilbys i standard systemet. Migrering av data fra gammelt system er også del av prosjektet. Prosjektet s... Read more

Required skills:

 • ISTQB
 • ISEB
 • TMap

Desired skills:

 • Bank erfaring
 • Integrasjoner

Competence area

Test and test management

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

2020-08-01

Enddate

2021-12-31

Languages

Norsk

Apply before: ASAP
Read more and apply

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattf... Read more

Required skills:

 • Java
 • Kotlin
 • Spring Boot
 • Linux
 • AWS

Desired skills:

 • EMQ
 • Kafka
 • Jira
 • Confluence

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Skandinavisk & Engelsk

Apply before: ASAP
Read more and apply

Fullstack Java-utvikler

Request ID: 20-05-3204 Published: 2020-05-25

Statnett bygger opp en streamingplattform og har i den anledning behov for en Fullstack utvikler med spesialkompetanse på Java. Arbeidsoppgaver Kravanalyse Teknisk analyse   Utvikling  Feilretting Alt arbeid skjer i tett samarbeid med resten av teamet   Krav til utdannelse, kompetanse og erfaring Høyere utdannelse innen programmering, tilsvarende master nivå. Senior utvikler med 10 års erfaring fra utvikling med Java Konsulenten må snakke og skr... Read more

Required skills:

 • Java
 • Git
 • Microservices
 • REST API

Desired skills:

 • Kafka
 • OpenShift
 • CKAN

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-08-02

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: ASAP
Read more and apply

Java-utvikler - Smidig prosess

Request ID: 20-05-3148 Published: 2020-05-25

Statnett bygger opp en streamingplattform og har i den anledning behov for en Senior Java utvikler med solid erfaring med smidig prosess implementering. Arbeidsoppgaver  Kravanalyse Teknisk analyse    Utvikling  Feilretting Alt arbeid skjer i tett samarbeid med resten av teamet   Krav til utdannelse, kompetanse og erfaring Høyere utdannelse innen programmering, tilsvarende master nivå. Senior utvikler med 10 års erfaring fra utvikling med Java K... Read more

Required skills:

 • Java
 • Scrum
 • Kanban
 • Git
 • Microservices
 • REST API

Desired skills:

 • Kafka
 • OpenShift
 • CKAN

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-08-03

Enddate

2021-08-03

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: ASAP
Read more and apply

Utredning for Brukerbetaling

Request ID: 20-05-4936 Published: 2020-05-25

BAKGRUNN Helsebiblioteket (Helsebiblioteket.no) er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell. Det ble opprettet i 2006 og er i dag organisert under Folkehelseinstituttet. Helsebiblioteket inngår avtaler med internasjonale og norske leverandører som gir nasjonal tilgang til viktige kunnskapsressurser (oppslagsverk, tidsskrifter og databaser). Med disse avtalene, er Helsebiblioteket en unik t... Read more

Required skills:

 • Innloggings og betalingsløsninger

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-06-22

Enddate

2020-07-20

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: ASAP
Read more and apply

Utvikler til OIS-team

Request ID: 20-05-6102 Published: 2020-05-25

Statnett behov for en konsulent til OIS-teamet. Anskaffelsen omfatter innleie av en utvikler som skal arbeide i produktteamet som forvalter og videreutvikler OIS som er et av driftsstøttesystemene i Statnett.  Teamet består av 12 utviklere. Arbeidssted er i Nydalen i Oslo, men inntil videre arbeider teamet på hjemmekontor. Arbeidsoppgaver Systemutvikling i forbindelse med forvaltning og videreutvikling av OIS. Primært vil dette være utvikling i... Read more

Required skills:

 • Java
 • CIM
 • Apache
 • Wicket
 • React
 • Hibernate

Competence area

Development

Location

Nydalen

Workload

100%

Startdate

2020-06-08

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: ASAP
Read more and apply

Business Intelligence

Request ID: 20-05-7452 Published: 2020-05-22

  Job description and requirements  BI/DWH developer for an interim role.  Must have 2 years experience with - Informatica Power Center   The candidate knows one or more of the following:  MS SQL  Denodo  Hadoop  Spark  Portrait    Read more

Required skills:

 • Informatica Power Center
 • MS SQL
 • Denodo
 • Hadoop
 • Spark
 • Portrait

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-09-30

Languages

Norsk & Engelsk

Apply before: ASAP
Read more and apply

Testleder

Request ID: 20-05-2071 Published: 2020-05-19

DFØ har behov for en testleder til et utviklingsprosjekt i forbindelse med leveranse av økonomitjenester til en stor kunde som har behov for tilpassede tjenester. Leveransene til ny kunde er organisert i et prosjekt som nå er i gjennomføringsfase. Utviklingsdelen av dette prosjektet er godt i gang og skal etter planen i hovedsak være sluttført våren 2021. Testleder skal bistå med arbeidet med testplan.   DFØ har utarbeidet en teststrategi og har... Read more

Required skills:

 • Testledelse
 • Testrail
 • Testplanlegging

Desired skills:

 • ERP systemer
 • UBW økonomisystem
 • SAP HR

Competence area

Test and test management

Location

Trondheim

Workload

80%

Startdate

2020-08-03

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: ASAP
Read more and apply

Systemutvikler .NET og Azure

Request ID: 20-05-5860 Published: 2020-05-15

Om oppdraget   Kolumbus Sanntidsskjerm er en webapplikasjon som viser avgangsinformasjon og kart for buss, båt og tog på digitale skjermer. Dette er del av vår digitale plattform og løsningen er i bruk i en rekke bedrifter, kjøpesentre, holdeplasser og togstasjoner i Rogaland.  Dagens løsning er tilgjengelig her:  https://kolumbus-sanntidsskjerm-backend-prod.azurewebsites.net/      Løsningen skal ha svært høy driftsstabilitet Løsningen skal være... Read more

Required skills:

 • .NET
 • Azure

Competence area

Development

Location

Remote eller Stavanger

Workload

50%

Startdate

2020-08-04

Enddate

2022-08-03

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: ASAP
Read more and apply

Driftskonsulent

Request ID: 20-05-6511 Published: 2020-05-13

Aktuell konsulent vil tilknyttes et driftsteam, som har ansvaret for drift av flere nasjonale løsninger til offentlig helsesektor. Primæroppgave vil være å ivareta drift. Typiske arbeidsoppgaver vil være 2. linje-support/feilsøking, patching og oppgraderinger/installasjoner. Du vil ha et tett samarbeid med de øvrige teknikerne i teamet, løsningsansvarlig og intern utviklingsavdeling. Teamet jobber med løsninger på Windows-plattform on-premise, s... Read more

Required skills:

 • Windows applikasjonsdrift
 • SCCM
 • Internet Information Server (IIS)
 • PowerShell
 • MS SQL

Desired skills:

 • BigIP
 • Octopus Deploy
 • OpenID
 • oAuth
 • SOAP
 • REST
 • Windows Service Bus

Competence area

Infrastructure, Support

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

2020-08-03

Enddate

2021-02-03

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Design av informasjon om universell utforming

Request ID: 20-05-8244 Published: 2020-05-19

Om oppdraget TID-programmet er Ruters trafikantinformasjons- og designprogram. Gjennom en årrekke har programmet arbeidet målrettet med å implementere enhetlig og helhetlig skilting på regionens T- banestasjoner og kollektivknutepunkt - nettopp med tanke på å gjøre kollektivtrafikken tilgjengelig for alle. Dette arbeidet nærmer seg sluttført og de fleste T-banestasjoner er ferdig implementert, det vil si at skilt er montert opp og skiltplan for... Read more

Required skills:

 • Figma
 • InDesign
 • Illustrator
 • Universell utforming

Desired skills:

 • Skiltplanarbeid

Competence area

Design, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

80-160 hours total

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Engelsk og Norsk

Apply before: Closed
Read more

4x Fullstack .NET utvikler

Request ID: 20-05-6051 Published: 2020-05-19

Norsk Helsenett har behov for kompetanse og kapasitet for å håndtere forvaltning og videreutvikling av Grunndata og ønsker derfor å engasjere 4 fullstack konsulenter på heltid over en periode på 12 måneder med opsjon på 6 måneders forlengelse.   Konsulentene vil inngå i et smidig utviklingsteam som leverer løsninger som er kritisk for all digital kommunikasjon i helsesektoren. Oppgaven består i å forvalte og videreutvikle kodebase for Grunndata... Read more

Required skills:

 • .NET 4.5 (og nyere)
 • Visual Studio
 • MS SQL
 • Javascript
 • CSS
 • Angular 2+

Desired skills:

 • Entity framework
 • CI/CD
 • Scrum

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

2020-07-01

Enddate

2021-07-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-7013 Published: 2020-05-20

Om rollen og arbeidsoppgaver: Backend utvikleren vil inngå i RuterSalg teamet som består av teamleder, løsningsarkitekt, testleder/leveransestøtte og utviklere. RuterSalg teamet har ansvar for utvikling og forvaltning av både RuterSalg og billettkontroll-løsningen RuterKontroll, og har et bredt samarbeid med andre personer og team internt i Ruter, i tillegg til eksterne samarbeidsparter.  Utvikleren vil ha fokus på utvikling av RuterSalg bac... Read more

Required skills:

 • Linux
 • Java
 • Kubernetes
 • Kotlin
 • AWS
 • Kafka

Desired skills:

 • Coroutines
 • MQTT
 • JIRA
 • Spring Boot
 • GraphQL
 • Gradle

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more

Prosjekt og Endringsledelse

Request ID: 20-05-2487 Published: 2020-05-15

Prosjektleder Digitalt Kontor/ Rådgiver Digitalt kontor produktteam Statnett er i ferd med å avslutte prosjektet Digitalt Kontor (innføring av Office 365) og det er behov for en konsulent som kan ferdigstille og avslutte prosjektet. Implementeringen av Microsoft 365 skal videreføres i et produktteam som vedkommende skal delta i og ha det faglige ansvaret innenfor flere områder. Produktteamet skal ha ansvaret for både tekniske implementasjoner, b... Read more

Required skills:

 • Microsoft 365
 • Prosci
 • Prosessutvikling
 • Forretningsutvikling

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2022-06-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

UX Designer

Request ID: 20-04-6970 Published: 2020-04-17

We are searching for a UX Designer with Frontend development experience. ResponsibilitiesThe CIAM NO (Identity) team is developing a common login solution that is to be used across many products and brands of the customer. Therefore, close collaboration with different teams within the company is required, including other development teams as well as marketing and customer care personnel. You will be a member of the Identity team, a cross-functio... Read more

Required skills:

 • UX
 • UI
 • Micro-interaction Design

Desired skills:

 • HTML
 • CSS
 • React

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-10-31

Option to prolong

Languages

English

Apply before: Closed
Read more

Prosjektleder

Request ID: 20-05-5897 Published: 2020-05-18

BISTAND SOM SKAL UTFØRES I NHN pågår prosjektarbeid som samordner arkivområdet i helseforvaltningen. Samordningen gjennomføres på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD) og i samarbeid med berørte etater. Felles arkivtjenester leveres fra Avdeling for arkiv og dokumentasjonsforvaltning, som snart teller 60 medarbeidere. I 2018 ble de første etatene fullservicekunder. I 2020 pågår arbeid med å etablere felles arkivtjenester også for Helse... Read more

Required skills:

 • NOARK
 • Digdir
 • Prince 2

Desired skills:

 • Strategisk analyse
 • Digitaliserings prosjekter

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Systemorientert design innen helsesektor - selvmordforebygging

Request ID: 20-05-4141 Published: 2020-05-08

Innledning og bakgrunn: Helsedirektoratet skal utarbeide en visuell oversikt som viser hovedlinjene i innsatsen for å forebygge selvmord, og de ulike aktørenes bistand til selvmordsutsatte, deres pårørende og etterlatte. Formålet er å gi bedre innsikt og større forståelse av sammenhenger i et komplekst fagfelt med mange aktører. Målgruppen for oversikten er nasjonale myndigheter og offentlige og private tjenester og aktører innen selvmordsforeby... Read more

Required skills:

 • Systemorientert design
 • Tjenestedesign
 • Workshops

Desired skills:

 • Offentlig sektor
 • Helse- og omsorgssektoren
 • GIGA-mapping
 • Helsesektor

Competence area

Design, Other

Location

remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-08-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

2x Fullstack .Net

Request ID: 20-05-4587 Published: 2020-05-12

BISTANDEN SOM SKAL UTFØRES Vi har et økt behov for utvikling i prosjekter og forvaltning av flere av våre skreddersydde IT-systemer. I den sammenheng trenger vi økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulentene vil inngå i et team som arbeider med flere ulike eksisterende systemer og bør kunne bidra i alle faser av utviklingen. Vi ønsker en til to fullstack-utviklere og den ene utvikleren kan gjerne være en utvikler som er god på front-... Read more

Required skills:

 • C#
 • ASP.Net Core
 • Entity Framework Core
 • SQL

Desired skills:

 • Angular
 • REST
 • Azure
 • Interaksjonsdesign

Competence area

Development

Location

Bergen

Workload

200%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Prosjektmedarbeider selvkjøring

Request ID: 20-05-2605 Published: 2020-05-07

Tilbudte ressurs bør ha prosjektleder erfaring fra prosjekter med mange ulike intersenter. Erfaring og kompetanse med utviklings- og innovasjonsprosjekter er en fordel. Arbeidsoppgavene består av å planlegge og gjennomføre piloter. Tilbudt kandidat har flere viktige kapasitetskrevende oppgaver for å opprettholde fremdrift og resultater.  Her er det eksemplifisert noen av arbeidsoppgavene:  Læring: Innhente, analysere, dokumentere læring og pr... Read more

Required skills:

 • Prosjektledelse

Desired skills:

 • Kunstig intelligens

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-07-31

Enddate

2021-08-01

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: Closed
Read more

Team - Designguide til busser

Request ID: 20-05-9894 Published: 2020-05-11

Interiøret og eksteriøret på dagens busser som kjører på Ruters kontrakt baserer seg på retningslinjer som Ruter har utviklet for å gjenbruke element på tvers av busser og andre transportmidler. Dette handler om bruk av farger, mønster, merking, materialer og plassering av ulike element som for eksempel skjermer og kortlesere. Mye av dagens retningslinjer for transportmidler ligger på Ruters designmanual (http://brand.ruter.no). I tillegg... Read more

Required skills:

 • Prosjektledelse
 • Grafisk design
 • Industriell design
 • Tjenestedesign

Desired skills:

 • Offentlige anbudsprosesser

Competence area

Design

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-09-01

Option to prolong

Languages

Skandinavisk & engelsk

Apply before: Closed
Read more

Løsningsarkitekter til Helse prosjekter

Request ID: 20-05-1225 Published: 2020-05-07

Bistanden som skal utføres NHN har behov for to løsningsarkitekter med ønsket oppstart 25.05.2020 (Løsningsarkitekt 1) og 03.08.2020 (Løsningsarkitekt 2). Som løsningsarkitekt jobber man tett med NHN sine fagressurser for etablering og implementering av løsninger for våre kunder. Som løsningsarkitekt vil du jobbe i prosjekt, og være en pådriver for å etablere løsningsarkitektur ut fra hensynet til brukervennlighet, sikkerhet, forvaltning og drif... Read more

Required skills:

 • Driftsarkitektur
 • Domenearkitektur
 • Design
 • Domenearkitektur
 • Windows kompetanse
 • Infrastruktur
 • Office 365
 • Active Directory

Desired skills:

 • Aksessløsninger
 • Linje

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-05-25

Enddate

2021-02-03

Option to prolong

Languages

Engelsk og Norsk

Apply before: Closed
Read more

Java & AWS

Request ID: 20-05-0151 Published: 2020-05-07

For our customer in the Telecom industry, we are looking for a senior backend developer.  Required Skillset:  Java Python Golang AWS Toolings that we would like the candidate to have touched is: PostgreSQL Terraform/Terragrunt Gradle  Spring Boot Docker OpenID Connect Elasticsearch Additional Desired Skills:  Someone who is detail-oriented, structured and good at following up with a diverse variety of people and tasks.  Being a team player and g... Read more

Required skills:

 • Java
 • Python
 • Golang
 • AWS
 • PostgreSQL

Desired skills:

 • Gradle
 • Spring Boot
 • Docker
 • OpenID Connect
 • Elasticsearch

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-06-01

Enddate

2020-12-31

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

IT-support- konsulent

Request ID: 20-04-4403 Published: 2020-04-28

Innlandet fylkeskommune søker en IT-brukerstøtte- konsulent.   Konsulenten som tilbys skal ha relevant fagbrev og ha minimum 3 års erfaring innen IT-support.   Konsulenten som tilbys skal ha god kompetanse innen minst 3 av følgende områder: •               Windows 10 •               Windows server 2019 •               Microsoft SCCM (Oppsett av PC) •               MDM MobileIron og Intune (Oppsett av mobile enheter) •               Microsoft Off... Read more

Required skills:

 • Microsoft Office 365
 • Windows 10
 • Windows server 2019

Desired skills:

 • Microsoft SCCM
 • MDM MobileIron og Intune
 • AD
 • Citrix

Competence area

Infrastructure, Support

Location

Hamar

Workload

100%

Startdate

2020-08-01

Enddate

2021-08-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Backend .NET-utvikler

Request ID: 20-05-6961 Published: 2020-05-11

Statens vegvesens har behov for bistand i forbindelse med vedlikehold og videreutvikling av Timeplan, Statens vegvesens sentrale løsning for planlegging og bestilling av godkjenningskontroll på trafikkstasjonene. Timeplan har også et selvbetjeningsgrensesnitt som er i bruk av publikum via vegvesen.no. Det planlegges også integrasjon med løsningen for saksbehandlingen som Timeplan er bestillingsverktøyet for. Timeplan er en løsning som er utvikle... Read more

Required skills:

 • .NET
 • .NET Core
 • Windows server-plattform (IIS)
 • Oracle database

Desired skills:

 • REST
 • SOAP
 • JSON
 • XML
 • Jenkins
 • Jira
 • Bitbucket
 • Løsningsarkitektur

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2022-05-19

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Infrastrukturkonsulent

Request ID: 20-05-2521 Published: 2020-05-07

Viken har opprettet en hybrid plattform som alle ansatte og elever skal benytte. Sentraladministrasjonen er allerede lagt om fra sine brukeridentiteter i de tre gamle fylkeskommunene til en ny i Viken. Nå skal lærere, ansatte i tannhelseklinikker og ved diverse eksterne enheter også legges inn i Viken. Omfanget er ca 9000 ansatte og nærmere 50 000 elever. Beskrivelse av behov Bistand til utvikling, optimalisering, kvalitetssikring og tilretteleg... Read more

Required skills:

 • Microsoft Intune
 • SCCM

Competence area

Infrastructure

Location

Sarpsborg

Workload

80%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-08-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

CasparCG-ekspert

Request ID: 20-05-6213 Published: 2020-05-06

Sofie er et egenutviklet automasjonssystem for TV-nyheter. Systemet er basert på open source-plattformen CasparCG. Systemet ble først tatt i bruk på et distriktskontor høsten 2018 og er siden videreutviklet og brukes nå i nesten hele NRK.  NRK har eget team som skal utvikle systemet videre. Konsulenten vil gå inn i dette teamet å jobbe tett med front- og backendutviklere samt interaksjonsdesignere. Krav til kompetanse: CasparCG Må beherske C++  ... Read more

Required skills:

 • CasparCG
 • C++

Competence area

Development, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-11-18

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Episerver Team

Request ID: 20-04-0017 Published: 2020-04-24

IMDi har behov for å engasjere et team på 2-3 personer som skal designe og utvikle nettløsningen på Episerver. Teamet må ha bred erfaring med tilsvarende oppgaver. Det skal jobbes etter smidige prinsipper hvor kunden stiller med scrum master, produkteier og fagressurser. Prosjektet vil benytte Azure DevOps for oppfølging av epos, brukerhistorier og oppgaver.  Leverandør bes om å komme med forslag til sammensetning av teamet og fordeling av ressu... Read more

Required skills:

 • Tjenestedesign
 • Interaksjonsdesign
 • EPiServe
 • .NET

Desired skills:

 • Azure DevOps

Competence area

Design, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-05-25

Enddate

2020-12-18

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Fullstack Java-utvikler

Request ID: 20-04-7656 Published: 2020-04-30

Statens vegvesens har behov for bistand i forbindelse med forvaltning og videreutvikling av Vegloggen. Vegloggen er et saksbehandlingssystem hvor hovedoppgaven er å distribuere vegmeldinger til trafikkanter og medier på bakgrunn av hendelser som registreres av operatører på vegtrafikksentralene rundt om i landet. Systemet er vurdert som kritisk og har behov for mulighet for rask respons fra leverandøren i normal arbeidstid med mulighet for utvid... Read more

Required skills:

 • Java
 • Oracle
 • Transport Network Engine

Desired skills:

 • Weblogic
 • Tomcat
 • Oracle Spatial
 • Oracle Service Bus
 • J2EE
 • Angular
 • OpenLayers

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

2020-06-16

Enddate

2021-06-16

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: Closed
Read more

Styringssystem/internkontroll for informasjonssikkerhet

Request ID: 20-04-5509 Published: 2020-04-27

NPE ønsker å få på plass et styringssystem/internkontroll for informasjonssikkerhet. Vi har mange rutiner på plass i dag, men ønsker å videreutvikle disse og sette dem inn i en samlet, overordnet struktur. Systemet skal være tilpasset NPEs egenart og behov, og i størst mulig grad være en del av virksomhetenes øvrige rutiner for styring.  Vi søker bistand til å utforme og dokumentere et slikt styringssystem. Bistanden skal også bidra til å sette... Read more

Required skills:

 • Informasjonssikkerhet

Desired skills:

 • ISO27001

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-09-01

Enddate

2020-10-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Sikkerhetstest ny arkivløsning

Request ID: 20-04-0761 Published: 2020-04-21

Om Oppdraget Helsedirektoratet skal ta i bruk ny arkivløsning. Oppdraget er å gjennomføre en sikkerhetstest av den nye arkivløsningen.  Arkivløsningen hostes og leveres av Documaster. Sikkerhetstesten må gjennomføres på Documaster sin infrastruktur.  Helsedirektoratets arkivløsninger står på dedikert maskinvare og har egen nettverksinfrastruktur hos Documaster. Helsedirektoratet har to arkivløsninger hos Documaster, der den ene arkivløsningen er... Read more

Required skills:

 • Documaster
 • Sikkerhetstesting

Desired skills:

 • Ubuntu
 • Infrastruktur

Competence area

Security, Test and test management

Location

Oslo

Workload

40 hours total

Startdate

ASAP

Enddate

2020-05-25

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Prosjektleder

Request ID: 20-04-8881 Published: 2020-04-22

Helsedirektoratet har ansvaret for beredskap i forbindelse med Covid-19 pandemien. For avdeling helseregistre innebærer det stadig økende etterspørsel etter data fra NPR og KPR som er oppdatert daglig, og som også kan utleveres hyppig til ulike behovshavere. I pandemiarbeidet har det blitt etablert et daglig uttrekk fra pasientjournal som vi ser stor nytte av. Det er behov for å ta denne prosessen videre og jobbe med struktur på rapportering fra... Read more

Required skills:

 • Prince2
 • Smidig metodikk
 • Arkitekturkompetanse

Desired skills:

 • AI
 • Prosessforbedring

Competence area

Project management

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

2020-05-11

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Management consultant

Request ID: 20-04-3100 Published: 2020-04-28

Lead 2 projects within Customer Care, and assist in process mapping with Delivery Manager:  1.) Springstar project: Coordinate ongoing projects and initiatives to ensure that Customer Care delivers on Springstar ambitions (May-Sept)  - facilitate and coordinate CCI, chatbot and other channel initiatives to Springstar project management  - facilitate and coordinate CC Training plans to accommodate Springstar training needs with other stream leads... Read more

Required skills:

 • Customer care management

Desired skills:

 • Chatbot

Competence area

Management for hire, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-05-04

Enddate

2020-09-30

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more

Kubernetes og Mongodb rådgiver

Request ID: 20-04-3573 Published: 2020-04-15

Om Oppdraget Oppdragsgiver arbeider med et kundeopptak og har dermed behov for rådgivning knyttet til oppsett av produksjonsmiljø.  Kunden har tatt i bruk følgende open source programvare:  RabbitMQ som meldingskø 
 Gravitee som API-manager 
Begge deler er straks klar for deployment til produksjonsmiljø. I den sammenheng ønsker vi bistand til rådgivning på Kubernetes og MongoDB, for å kvalitetssikre oppsettet som alt er gjort og til å bistå med... Read more

Required skills:

 • Kubernetes
 • Mongodb
 • RabbitMQ
 • Gravitee.io
 • API
 • Skyplatform
 • Azure

Competence area

Data warehouse and BI, Other

Location

remote

Workload

40 hours total

Startdate

ASAP

Enddate

Languages

Norsk og/eller Engelsk

Apply before: Closed
Read more

Kunstig Intelligens & Digitalisering

Request ID: 20-04-7026 Published: 2020-04-22

Statens vegvesen har behov for å innhente kunnskap og erfaringer gjort innenfor digitalisering og kunstig intelligens for transport. Dette skal bidra til å utvikle transportsystemet, skape mer bærekraftig, sikker og effektiv mobilitet og næringsutvikling. Aktiviteten skal gjøre Statens vegvesen i stand til å håndtere den teknologiske utviklingen på en god måte. Det gjelder kompetanseheving i etaten for kunstig intelligens og digitalisering. Stat... Read more

Required skills:

 • ITS-aktiviteter
 • ITS-arkitektur
 • Kunstig Intelligens
 • Digitalisering

Desired skills:

 • Offentlig sektor
 • Kjennskap til SVV

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-09-01

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Infrastruktur arkitekt

Request ID: 20-04-3114 Published: 2020-04-07

ARBEIDSOPPGAVER I FHI jobber mange ansatte som har varierte behov innen infrastruktur og applikasjoner for å få utført sine arbeidsoppgaver på en effektiv måte. Vi ser etter en teknisk dyktig arkitekt som kan være en lytter til brukernes behov, og samtidig omsette komplekse behov til langsiktig gode løsninger i et strategisk perspektiv. Arkitekten vil bli involvert i store og viktige prosjekter/ leveranser som har betydning for den norske befolk... Read more

Required skills:

 • Arkitektur
 • IT-infrastruktur
 • Driftplatformer
 • Identitetshåndtering
 • Kryptering

Desired skills:

 • Forskningsmiljøer

Competence area

Architecture, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-11-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Testutvikler

Request ID: 20-04-8122 Published: 2020-04-06

Bistanden som skal utføres Helsedirektoratet opprettet i 2018 et digitaliseringsprogram EDiT (enklere digitale tjenester) som skal fulldigitalisere refusjonsordningene som forvaltes av Helfo. Helfo er en forvaltningsetat underlagt Helsedirektoratet og har ansvar for å håndtere refusjoner fra private og oppgjør fra offentlige helseaktører knyttet til pasientbehandling for om lag 34 milliarder årlig. Programmet skal utvikle mere effektive søknads-... Read more

Required skills:

 • Selenium
 • .Net
 • DevOps
 • Ms SQL
 • Grafana
 • SonarQube

Desired skills:

 • ITSM
 • Postman
 • TDD

Competence area

Development, Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-05-01

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Delprosjektleder drift & forvaltning IKT-nettverk

Request ID: 20-04-8692 Published: 2020-04-16

Bakgrunn for oppdraget    Kunden har opprette et program for «Standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering» (STIM) for å gjennomføre standardisering og modernisering av IKT infrastrukturen i Helse Sør-Øst RHF. I dette programmet skal også lokalnettene (LAN) i foretakene og nettet mellom foretakene (WAN) oppgraderes og moderniseres. Disse to områdene er organisert som egne prosjekter. Prosjektet for modernisering av WAN skal planlegge og rea... Read more

Required skills:

 • Prosjektledelse
 • Anskaffelsesprosesser
 • Drifts- og forvaltningsorganisasjoner
 • Verktøy innen drift

Desired skills:

 • LAN
 • WAN

Competence area

Project management, Other

Location

Skøyen, Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-05-01

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more

Teknisk Drift

Request ID: 20-04-8165 Published: 2020-04-14

Kunden er inne i en periode med veldig stor prosjektaktivitet og leveranser i seksjonen Identitet og tilgang i Sykehuspartner HF, der etterspørselen etter spesielt fødereringskompetanse ikke er mulig å dekke opp med nåværende ressurstilgjengelighet. Vi trenger derfor å øke vår kapasitet med en konsulent. Hovedoppgavene vil være prosjektaktivitet, kombinert med daglig drift og vedlikehold, herunder spesielt fokus på håndtering av 2. og 3. linje i... Read more

Required skills:

 • PING Federate
 • PING Access
 • ITIL/ITSM

Desired skills:

 • Microsoft ADFS
 • Windows-plattform
 • Katalogtjenester

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-05-04

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

4X Applikasjonpakkere innen helse sektor

Request ID: 20-03-4159 Published: 2020-03-18

Vi søker 4 applikasjonspakkere innen helse sektoren. Program STIM skal levere en standardisert, modernisert og sikker IKT-infrastruktur hos kunden. Den nye infrastrukturen skal tilrettelegge for effektive tjenester og økt digitalisering i sykehusene. I STIM bidrar du til at banebrytende helseteknologi kan tas i bruk, og at helsepersonell mer effektivt kan hjelpe mennesker på sitt mest sårbare. Innen 2030 skal 50 000 pasienter behandles hjemme.... Read more

Required skills:

 • applikasjonspakking
 • MSI-pakking
 • Admin Studio
 • SCCM 2012
 • RES WM / IWC
 • Windows 7, 10
 • Windows Vista
 • Citrix

Desired skills:

 • RES AM
 • App-V
 • MSI
 • Windows Server OS
 • Powershell
 • VBS
 • Scripting
 • Active Directory

Competence area

Infrastructure

Location

Skøyen, Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Data Scientist - Maskin learning

Request ID: 20-04-7429 Published: 2020-04-14

Om Oppdraget  Data Science avdelingen i Ruter består av flere miljøer som har ansvar for tilrettelegging av data fra ny og gammel plattform, med teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, maskinlæring, data lakes og er ansvarlig for kvalitet og tilgjengelighet av informasjon uttrekk, rapportering og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser i bedriften.   Konsulenten vil bistå i analyser, modellering,... Read more

Required skills:

 • Maskinlæring
 • Python
 • R
 • SQL
 • Docker
 • AWS

Desired skills:

 • Java
 • C#
 • GPU & CPU

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Languages

Scandinavian and English

Apply before: Closed
Read more

Program- og prosjektledelse

Request ID: 20-04-9351 Published: 2020-04-03

BISTANDEN SOM SKAL UTFØRES Rådgivning e-helse avdeling hos FHI har en stadig økende oppdragsmengde. I den anledning søker vi bistand fra erfarne program- og prosjektledere, som kan lede programmer og prosjekter. FHI gjennomfører en rekke forskjellige type prosjekter, hvilket betyr at man som prosjektleder blir engasjert til å lede for eksempel utviklings-, utredning- og anskaffelsesprosjekter. Prosjektleder må delta i hele prosessen fra ide- og... Read more

Required skills:

 • Prosjektledelse
 • Programledelse
 • Smidig metodikk

Desired skills:

 • Prince 2
 • ISTQB
 • ITIL
 • Erfaring fra helsesektoren

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-10-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Linux Plattform støtte

Request ID: 20-04-1766 Published: 2020-04-01

  Anskaffelsens bakgrunn, formål og omfang   I forbindelse med pågående og kommende prosjekter er det behov for å styrke teamet for Linux plattform drift med kapasitet til å ta unna ytterligere oppgaver.   Konsulenten vil hovedsakelig bistå prosjekter med rulle ut deres systemer på Linux plattform på en effektiv og sikker måte. Vedkommende vil være infrastruktur-avdelingens representant inn i prosjektene vedkommende deltar, derav behov for bred... Read more

Required skills:

 • Red Hat
 • Linux
 • IKT Infrastruktur

Desired skills:

 • Hortonworks HDP
 • Oracle Databaser
 • Gitlab CI

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-05-23

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Microsoft Infrastruktur

Request ID: 20-03-4525 Published: 2020-03-27

For vår kunde søker vi en konsulent som kan bistå innenfor området Microsoft Infrastruktur for å understøtte eksisterende og kommende prosjekter innenfor område, samt 3. linje serverdrift. Arbeidsoppgaver• Brukeradministrasjon Microsoft Active Directory• Microsoft Active Directory Drift• Automatisering med Powershell script i Active Directory• Drift av Azure Active Directory og Azure• Automatisering av Microsoft Server utrulling og utfasing med... Read more

Required skills:

 • Microsoft Active Directory
 • Powershell
 • Azure AD
 • Azure
 • Office 365

Desired skills:

 • Vmware
 • Brannmur
 • TCP/IP

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-04-20

Enddate

2022-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Prosjektleder

Request ID: 20-03-9548 Published: 2020-03-27

Husbanken søker Prosjektleder til et større IKT-utviklingsprosjekt   I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi skal nå igangsette et høyt prioritert, spennende og om... Read more

Required skills:

 • Prosjektledelse
 • Offentlige Styringsnivåer
 • Felleskomponenter
 • Smidig Metodikk

Desired skills:

 • PROCI
 • Prince2
 • PMI
 • JIRA
 • Confluence
 • API

Competence area

Project management

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2022-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Løsningsarkitekt

Request ID: 20-03-9680 Published: 2020-03-27

Husbanken søker løsningsarkitekt til et større IKT-utviklingsprosjekt I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi skal nå igangsette et høyt prioritert, spennende og o... Read more

Required skills:

 • API
 • Single Page Applikasjoner
 • Smidig Metodikk
 • Docker
 • Maven
 • GIT

Desired skills:

 • Confluence
 • Jira
 • Jira
 • IntelliJ

Competence area

Architecture

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2022-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Funksjonell Arkitekt

Request ID: 20-03-3716 Published: 2020-03-27

Husbanken søker funksjonell arkitekt til et større IKT-utviklingsprosjekt  I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi skal nå igangsette et høyt prioritert, spennende... Read more

Required skills:

 • Funksjonell Arkitektur
 • Nasjonale Felleskomponenter
 • Offentlige Styringsnivåer

Desired skills:

 • JIRA
 • Confluence
 • Gevinstberegning

Competence area

Architecture

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2022-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

4x Backend Java utvikler

Request ID: 20-03-9458 Published: 2020-03-25

Oppdragsbeskrivelse: I forbindelse med forvaltning av løsning for særavgifter og modernisering av merverdiavgiftsområdet, er det ønskelig å oppbemanne med nye backend-ressurser.  Kundens javaplattform, Aurora, benyttes til utviklingen. Arkitekturen støtter opp om etatens målbilde for en tjenesteorientert, hendelsesbasert arkitektur med bruk av felleskomponenter og mikrotjenestebaserte komponenter. Arkitekturen stiller spesielt høye krav til robu... Read more

Required skills:

 • Java
 • OpenShift

Desired skills:

 • Kotlin
 • Spring Boot
 • REST
 • Kafka

Competence area

Development

Location

Grimstad

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Sikkerhetsarkitekt

Request ID: 20-03-0904 Published: 2020-03-17

Oppdraget Statsbygg har valgt en sourcingmodell som er tuftet på «sky først» tankegang, og det er behov for en felles helhetstenkning rundt sikkerheten for alle Statsbygg sine miljøer. Det er tatt i bruk flere multisky løsninger og «on-premise» løsninger og vi ser at flere slike løsninger vil bli tatt i bruk i tiden fremover. Statsbygg har et behov for å etablere en sikkerhetsarkitektur som går på tvers av alle våre initiativ, slik at vi får en... Read more

Required skills:

 • TOGAF Enterprise Security Architecture
 • ArchiMate
 • Virksomhetsarkitektur

Competence area

Architecture, Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-09-23

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Dundas BI og Power BI konsulent - Trondheim

Request ID: 20-03-3378 Published: 2020-03-17

Bistanden som skal utføres HDIRs generelle behov Helsedirektoratet har ansvar for å sørge for at ansvarlige ledd i stat, kommuner og foretak har god styringsinformasjon som beskriver status og utvikling for helsetjenesten samt har løpende tilgang på nødvendig informasjon om nasjonale styringsmål som kapasitets - og ressursutnyttelse, kvalitetsindikatorer, tilgjengelighet og befolkningens bruk av tjenester. For å tilby slik styringsinformasjon ti... Read more

Required skills:

 • Dundas BI
 • Power BI

Desired skills:

 • Design og grafisk utforming

Competence area

Data warehouse and BI, Design

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

2020-04-15

Enddate

2020-10-15

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

MS Lync/Skype 4B driftskonsulent

Request ID: 20-03-1286 Published: 2020-03-23

Beskrivelse av bistanden: Kundes IKT har etablert en regional lyd/bilde tjeneste. Tjenesten innebærer basis Skype for business funksjonalitet til alle ansatte. Totalt er det ca 19000 Skype-brukere hos kunden, av disse er det etablert summetone for 4000 brukere.  Hovedoppgaver: Være tilgjengelig og bistå med 2. og 3. linje saker i kontortid/virkedager 0800-1530. Responstid 4 timer ved ikke kritiske hendelser, og med 2 timer, eller så snart som... Read more

Required skills:

 • Skype 4B
 • MS Lync

Competence area

Infrastructure, Other

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

2020-04-01

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Sr. Java Developers - Telecom

Request ID: 20-02-8700 Published: 2020-02-07

    About the assignment    I am primarily looking for familiarity with systems, ability to learn, the right attitude and a willingness/ability to assume responsibility for a large, critical system. That will ultimately be more important than experience with the exact elements of the stack.    I need a senior developer who would look at the system and think, “Sure, that looks interesting. I bet I can figure all that out…” more than someone who h... Read more

Required skills:

 • Java
 • AWS
 • Spring Boot

Desired skills:

 • React
 • HTML
 • Docker
 • Kubernetes
 • REST APIs

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Engelsk

Apply before: Closed
Read more

Økonomi analytiker - Helsesektoren

Request ID: 20-02-6835 Published: 2020-02-26

OM OPPDRAGET Som tjenesteleverandør til helseforvaltningen tilbyr Norsk Helsenett bl.a. tjenestekategorien Digital arbeidsplass, som inkluderer tjenestene maskinvare, arbeidsflate og bestilling av ekstra utstyr til virksomhetene. Digital arbeidsplass leveres i dag til alle 12 virksomhetene i helseforvaltning, i tillegg til NHN selv. Det er om lag 4500 unike brukere og rundt 6500 maskiner.  Som grunnlag for tjenestene er NHN i dag rettighetshaver... Read more

Required skills:

 • Økonomisk analyse
 • Lønnsomhetsanalyse
 • Usikkerhetsestimering
 • Gevinstberegning

Competence area

Other

Location

Skøyen, Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-05-04

Enddate

2020-11-27

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Nettverksarkitekt STIM

Request ID: 20-03-3076 Published: 2020-03-17

Beskrivelse av oppdraget/bistanden Sykehuspartner HF har opprette et program for «Standardisering og IKT- infrastrukturmodernisering» (STIM) for å gjennomføre standardisering og modernisering av IKT infrastrukturen i Helse Sør-Øst. I dette programmet skal også lokalnettene (LAN) i foretakene og nettet mellom foretakene (WAN) oppgraderes og moderniseres. Disse to områdene er organisert som egne prosjekter. Prosjektet for modernisering av WAN s... Read more

Required skills:

 • Nettverksinfrastruktur

Desired skills:

 • TOGAF
 • Archimate

Competence area

Architecture, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-03-23

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: Closed
Read more

Project Manager Transition of applications and IT operations

Request ID: 20-03-0950 Published: 2020-03-05

 Anskaffelsens formål og bakgrunn Elhub er en datahub for det norske kraftmarkedet og er etablert av Statnett på oppdrag fra myndighetene. Sjekk https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/ for mer informasjon. Elhub er en nylig utviklet IT løsning som vedlikeholdes og driftes av en ekstern leverandør gjennom en AM kontrakt (Application Maintenance) og en ITO kontrakt (IT Operations). Det er besluttet at AM skal leveres av Elhubs egen organisasjon... Read more

Required skills:

 • IT kompetanse

Desired skills:

 • Outsourcing
 • IT drift
 • Prince2
 • ITIL

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-04-01

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: Closed
Read more

IT operations Transition Specialist

Request ID: 20-03-9490 Published: 2020-03-05

Anskaffelsens formål og bakgrunn Elhub er en datahub for det norske kraftmarkedet og er etablert av Statnett på oppdrag fra myndighetene. Sjekk https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/ for mer informasjon. Elhub er en nylig utviklet IT løsning som vedlikeholdes og driftes av en ekstern leverandør gjennom en AM kontrakt (Application Maintenance) og en ITO kontrakt (IT Operations). Det er besluttet at AM skal leveres av Elhubs egen organisasjon s... Read more

Required skills:

 • IT infrastruktur
 • IT driftstjenester

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-05-01

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Apply before: Closed
Read more

Tjenestedesigner for konseptutredningsprosjekt i arkiv- og informasjonsbehandling

Request ID: 20-03-3468 Published: 2020-03-06

BISTANDEN SOM SKAL UTFØRES Prosjektet skal i første konseptfase identifisere og delutrede konsepter for å digitalisere arkivfunksjonen basert på den forutgående forstudien. Konsepter skal kunne realiseres på kort, mellomlang og lang sikt i form av prosjekter eller andre tiltak. NHN skal involvere etatene i valg og utredning av konsepter, både ved deltakelse i arbeidet og gjennom fremleggelse av konseptvalg og anbefalinger i Strategisk forum. Det... Read more

Required skills:

 • tjenestedesign
 • idé- og konseptfaser

Desired skills:

 • offentlig sektor

Competence area

Design, Project management, Other

Location

Oslo

Workload

80-100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-06-15

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Frontend utvikler (React)

Request ID: 20-03-3477 Published: 2020-03-17

Vi leter etter en Frontend utvikler med React erfaring.    Senior resurs med 4-5 års erfaring er ønsket.  Første kontrakts periode blir på 3 måneder. Omfang: 100% Språk: Norsk (Ønsket).  Lokasjon: Oslo   Ved søknad trenger vi spisset CV MS-Word format, pris og 2-3 referanser.   Read more

Required skills:

 • React

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-06-17

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Oracle utvikler

Request ID: 20-03-9409 Published: 2020-03-05

Om oppdraget Statnett har behov for støtte til utvikling, forvaltning og drift knyttet til PL/SQL-kode, Oracle databaser og GoldenGate. Konsulenten vil jobbe tett med flere forvaltningsteam. Organisatorisk vil konsulenten inngå i avdelingen Integrasjon og skal rapportere til avdelingens leder. Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være innenfor følgende områder (men ikke begrenset til): Installasjon, konfigurasjon, forvaltning og drift av grensesnitt,... Read more

Required skills:

 • PL/SQL
 • Oracle Goldengate
 • Grafdatabaser

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-03-09

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Office 365 arkitekt - Telekom

Request ID: 20-03-5723 Published: 2020-03-17

This client started the implementation of Office 365 in 2018 and have throughout whole 2019 rolled out to almost all Business Units. Global Shared Services as the platform owner also has responsibility for Security Operations and overall Security Governance in the platform, including global security risks. For many of the security features and metrics (like Exchange ATP, Windows Defender ATP, CloudApp Security,   Global Shared Services is curren... Read more

Required skills:

 • Exchange
 • Active directory
 • Office 365

Desired skills:

 • SharePoint

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-05-29

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

3x Fullstack .NET - Helsedirektoratet

Request ID: 20-03-6397 Published: 2020-03-04

For vår kunde i Helsesektoren søker vi 3 Fullstack .NET utviklere.    BISTANDEN SOM SKAL UTFØRES Vi har fått nye krav til å utvide og utbedre flere av våre datasystemer. I den sammenheng trenger vi økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulentene vil inngå i et team som arbeider med flere ulike eksisterende systemer og bør kunne bidra i alle faser av utviklingen. Konsulenten vil ha en fremtredende rolle i teamet.     Absoluttkrav ti... Read more

Required skills:

 • C#
 • ASP.Net Core
 • SQL
 • Entity Framework Core

Desired skills:

 • Angular
 • Azure Devops
 • Git

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Prosjektleder - Relokalisering til Narvik

Request ID: 20-03-5550 Published: 2020-03-05

Bakgrunn Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har besluttet at alle oppgavene i IT- og arkivseksjonen (ITA) og Økonomi- og tilskuddsseksjonen (ØKT), herunder internkontroll i seksjonene, skal flyttes fra Oslo til Narvik. På sikt er det bestemt at Narvik-kontoret skal ha 30 årsverk. Flytting av arbeidsoppgavene skal være i mål innen august 2021.  Hovedoppgaver vil være å drive planlegging, koordinering og sørge for framdrift i prosjektet... Read more

Required skills:

 • IKT-kunnskaper

Desired skills:

 • Anskaffelsesregelverk
 • Statlig økonomiforvaltning

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Funksjonell arkitekt

Request ID: 20-03-1709 Published: 2020-03-02

  Bistanden som skal utføres  Helsedirektoratet, avdeling helseregistre har viktige leveranser for å understøtte Helsedataprogrammet (HDP) i regi av direktoratet for e-helse. Ved årsskiftet 2020/2021 skal Helseanalyseplattformen (HAP) etableres med dataprodukter blant annet fra Norsk pasientregister (NPR). Neste steg omfatter også kommunalt og pasient- og brukerregister (KPR). Som et ledd i dette vil avdeling helseregistre i 2020 etablere et pro... Read more

Required skills:

 • Ytelsestesting
 • Sikkerhetstesting

Desired skills:

 • Scrum
 • Kanban
 • DevOps
 • Design Sprints

Competence area

Architecture, Other

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-04-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

ADFS og Exchange ressurs (junior) - Konfidensiell kunde

Request ID: 20-03-8954 Published: 2020-03-11

Behovsbeskrivelse Daglig drift og forvaltning av kundens AD og Exchange miljø. Løse 2.- og 3.-linje oppgaver. Dette innebærer for eksempel bruker- og tilgangsstyring, Exchange- og postboksadministrasjon, endring eller opprettelse av ADFS-profiler, m.m.  Krav til konsulentens kompetanse og erfaring: Må-krav: Erfaring med Windows Active Directory 2012 eller nyere Erfaring med Exchange 2013 Preferanser: Kjennskap til ADFS Erfaring med Jira Erfaring... Read more

Required skills:

 • Windows Active Directory
 • Exchange 2013

Desired skills:

 • ADFS
 • Jira
 • Confluence
 • Sikkerhetsklarering

Competence area

Infrastructure, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Delprosjektleder Økonomi - IFS

Request ID: 20-02-0810 Published: 2020-02-28

For Statnett SF søker vi en delprosjektleder for Økonomi med god erfaring fra innføring av ERP-løsninger og da fortrinnsvis med økonomimoduler. Prosjektet er pågående og det søkes om en erstatning for tidligere delprosjektleder som brått falt bort. Statnett har i dag versjon 8 av IFS ApplicationsTM og er i gang med et oppgraderingsprosjekt til IFS ApplicationsTM versjon 10. Det er gjennomført større endringer mellom disse to versjonene og Statne... Read more

Required skills:

 • Prosjektledelse
 • IFS
 • ERP
 • Data-governance
 • Endringsledelse

Desired skills:

 • Sikkerhetsklarering

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-03-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Tech Lead

Request ID: 20-03-9118 Published: 2020-03-05

Konsulenten som går inn i denne rollen blir en nøkkelperson, og vil få stor påvirkningskraft på nye tjenester som skal utvikles i året som kommer. Ressursen vi søker vil da være en Rådgiver/ Seniorrådgiver innen Tjenesteutvikling, videreutvikling og forvaltning.   Kompetanse Teknologier vedkommende må ha erfaring med; React ASP.NET Core HTML/CSS Azure SaaS tjenester SPA-arkitektur Kjennskap JWT og moderne sikkerhet C#  Start: Snarest Lengde: 31... Read more

Required skills:

 • React
 • ASP.NET Core
 • HTML/CSS
 • Azure SaaS
 • C#

Competence area

Development, Project management, Other

Location

Horten

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Prosjektleder ERP-innføringsprosjekt

Request ID: 20-02-7258 Published: 2020-02-28

Statnett har i dag versjon 8 av IFS ApplicationsTM og er i gang med et oppgraderingsprosjekt til IFS ApplicationsTM versjon 10. Det er gjennomført større endringer mellom disse to versjonene og Statnett benytter anledningen til å sette ny struktur for artikkelstyring og vedlikehold/anleggsforvaltning. • De mest sentrale prosessene som Statnett benytter løsningen til er følgende:• Regnskap og Økonomi (IFS Financials)• Anleggsforvaltning og vedlik... Read more

Required skills:

 • Prosjektledelse
 • ERP
 • Data-governance
 • Endringsledelse

Desired skills:

 • IFS
 • Sikkerhetsklarering

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-03-01

Option to prolong

Languages

Norsk / Skandinavisk nivå C11

Apply before: Closed
Read more

Sikkerhetsarkitekt - kraftsektoren

Request ID: 20-02-5434 Published: 2020-02-27

Behovsbeskrivelse Rollen er sikkerhetsarkitekt i Fifty AS med hovedfokus på NBM programmet. Rollen i Fifty medfører et ansvar for å ivareta interessene til Statnett og Svenska kraftnät – både som TSO og som Common Service Provider. Rollen rapporterer til ansvarlig arkitekt i Fifty AS. Rollen vil kreve utstrakt samarbeid med personell fra det operative kraftsystem-driftsmiljøet i Statnett, Svenska kraftnät, Energinet og Fingrid. I tillegg må det... Read more

Required skills:

 • Norsk & svensk Sikkerhetslov
 • Kraftberedskapsforskriften

Desired skills:

 • CISSP
 • ISO27001
 • Secure Devops
 • Azure security
 • Sikkerhetsklarering

Competence area

Architecture, Security

Location

Nydalen, Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2022-03-23

Option to prolong

Languages

Norsk eller svensk

Apply before: Closed
Read more

4 Applikasjonstilretteleggere til STIM Win 10

Request ID: 20-03-7692 Published: 2020-03-02

  Informasjon om oppdraget/bistanden  Program STIM skal levere en standardisert, modernisert og sikker IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst. Den nye infrastrukturen skal tilrettelegge for effektive tjenester og økt digitalisering i sykehusene. I STIM bidrar du til at banebrytende helseteknologi kan tas i bruk, og at helsepersonell mer effektivt kan hjelpe mennesker på sitt mest sårbare. Innen 2030 skal 50 000 pasienter behandles hjemme. STI... Read more

Required skills:

 • Applikasjonspakking
 • AdminStudio
 • MSI-pakking
 • RES WM

Desired skills:

 • Citrix

Competence area

Infrastructure, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-03-16

Enddate

2020-12-31

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Python og API utvikler

Request ID: 20-03-7458 Published: 2020-03-05

Behovsbeskrivelse   Utvikling av en tjeneste som skal kunne automatisk prosessere, validere, modifisere, og pakketere metadata og videofiler for flere ulike plattformer.    Tjenesten er konfigurerbar gjennom et REST API, som også eksponerer resultater av prosesseringen.    Tjenesten er bygget med Python (APIet bruker FastAPI, all prosessering gjøres asynkront med Celery), PostgreSQL, Redis (message broker for Celery).    Infrastruktur hostes på... Read more

Required skills:

 • Python
 • FastAPI
 • Celery
 • PostgreSQL
 • Redis

Desired skills:

 • AWS
 • Docker

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-09-16

Option to prolong

Languages

Skandinavisk og Engelsk

Apply before: Closed
Read more

Fullstack Java

Request ID: 20-03-5387 Published: 2020-03-03

For en kunde i helsesektoren søker vi etter en Fullstack Java utvikler.  Arbeidsoppgaver Utvikling og programmering Gjennomføring av test-aktiviteter Oppfølging og kvalitetssikring av all dokumentasjon for sine fagområder inkludert utviklings- og driftsdokumentasjon. Evne å være en solid diskusjonspartner for arkitekter, designere og utviklere. Rapportering av fremdrift på sine oppgaver til scrum-teamet Dialog og avklaringer med integrasjons-... Read more

Required skills:

 • Java
 • Spring Boot
 • Hibernate
 • React
 • Redux

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-03-19

Enddate

2020-08-31

Option to prolong

Languages

Norsk & Engelsk

Apply before: Closed
Read more

Testleder

Request ID: 20-02-7071 Published: 2020-02-13

Arbeidsoppgaver og personlige egenskaper  Koordinere teststrategi og planer med kunden sine prosjektledere og leverandørens sin testleder. Bidra med test perspektivet til andre prosjekt aktiviteter, som integrasjonsplanlegging. Planlegge testene – ved å ta hensyn til kontekst, testmålsetninger og risikoer – inklusive å velge teststrategier, å estimere tiden, arbeidsmengden og kostnaden av testing, å få tak i ressurser, å definere testnivåer og... Read more

Competence area

Test and test management

Location

Lillestrøm

Workload

50-100%

Startdate

2020-03-02

Enddate

2021-04-30

Languages

Engelsk & norsk

Apply before: Closed
Read more

Tableau - konsulent til Cisco

Request ID: 20-02-3294 Published: 2020-02-11

Tableau-konsulent    Responsibilities:   Support our organization on a journey to become more data centric Drive successful adoption of Tableau across the organization Train local team on Tableau  Be a point of contact for less experienced Tableau users  Leads the design and development of user friendly, optimal dashboards Help us visualize and understand data regarding using Webex devices   Minimum Requirements: (“Must have” Qualifications) Exp... Read more

Required skills:

 • Tableau

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-03-02

Enddate

2020-09-02

Option to prolong

Languages

Engelsk

Apply before: Closed
Read more

Løsningsarkitekt

Request ID: 20-02-4943 Published: 2020-02-13

Behov: IMDi har behov for en løsningsarkitekt som har ansvar for å arbeide fram løsningsarkitektur og sikre realisering av arkitekturen. Oppdragsgiver vil være digitaliseringsseksjonen i IMDi, men arbeidet vil i stor grad utføres i prosjekter.  Løsningsarkitekturen skal utarbeides basert på de føringer og krav IMDi har til arkitektur, og med kvalitetssikring fra linjas virksomhetsarkitekt. Det er viktig at løsningsarkitekten klarer å ivareta IMD... Read more

Required skills:

 • IKT utdanning
 • Utviklingsbakgrunn

Desired skills:

 • .Net
 • SaaS

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-03-09

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Drift av Citrix ADC (NetScaler)

Request ID: 20-02-7556 Published: 2020-02-25

Oppgaver:   Daglig drift og forvaltning av Citrix ADC (NetScaler). Daglig drift av MFA løsninger Løse 2- og 3-linje oppgaver Dokumentasjon ihht. rutiner hos Kunden Bistå med teknisk ekspert kompetanse ifm migrering fra MPX til VPX miljø og fysisk flytting til nytt datasenter   Bistå med etablering av proaktiv driftsrutiner for Citrix ADC/ADM løsningen   Løpende kompetanseoverføring og samarbeid med interne ressurser   Må-krav: Relevant utdannin... Read more

Required skills:

 • Citrix ADC (NetScaler)

Desired skills:

 • IBM DataPower
 • Jira
 • Azure AD

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-09-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Windows servermiljø

Request ID: 20-02-7497 Published: 2020-02-20

Behovsbeskrivelse  Daglig drift og forvaltning av kundens Windows servermiljø Løse 2.- og 3.-linje oppgaver  Løpende kompetanseoverføring og samarbeid med interne ressurser  Dokumentasjon ihht. rutiner hos Kunden    Arbeidstid skal avtales med Kunden, men konsulenten må være til stede på arbeidsplassen innenfor kjernetid fra kl. 09:00 til kl. 14:30. Ferie skal avtales i god tid og godkjennes av Kunden.    Må-krav:  Høyere relevant utdannelse fra... Read more

Required skills:

 • Powershell
 • Windows Server 2016 & 2019
 • Group Policy

Desired skills:

 • Microsoft SCCM

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-03-02

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Webarkitekt - Micro frontend - Mobilbank

Request ID: 20-02-2430 Published: 2020-02-11

Beskrivelse: Siste 5 år har minst 80% av tiden blitt brukt til utvikling på frontend – web Har utviklet flere Single Page Applications(SPA) Har bidratt i vesentlig grad til arkitekturarbeid rundt løsningen: valg av rammeverk, ruting og orkestrering av flere SPA’er, sikkerhet Har jobbet på flere forskjellige prosjekter   Vi leter etter en som har frontend / leder / arkitekt og primært micro frontend erfaring. ( ht... Read more

Required skills:

 • Single Page Application
 • Micro frontend

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-08-02

Option to prolong

Languages

Norsk eller engelsk

Apply before: Closed
Read more

Prosjekt- og endringsleder

Request ID: 20-02-0714 Published: 2020-02-11

Behovsbeskrivelse     Rollen er (del-)prosjektleder for Operational organization and processes i prosjektet mFRR EAM som er en del av NBM programmet. Rollen rapporterer til prosjektleder for mFRR EAM, men skal også ha tett og løpende koordinering med Business Transformation Manager som har ansvaret for å definere overordnede forretningsbehov og for å ta imot leveransene i virksomhetene. Rollen har overordnet ansvar for leveransene i (del-)prosje... Read more

Required skills:

 • Endringsledelse
 • Prosessledelse

Desired skills:

 • Sikkerhetsklarering

Competence area

Project management

Location

Nydalen, Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2022-03-01

Option to prolong

Languages

Engelsk samt norsk eller svensk

Apply before: Closed
Read more

Teknisk Prosjektleder/Tech Lead - Telekom

Request ID: 20-02-7389 Published: 2020-02-17

Job description and requirements: For our customer in the Telecom industry, we are looking for a Technical Project Manager/Tech Lead. The customer's app team have started a new journey heading towards Flutter. The team is currently looking for a technical consultant who has the ability to work on both the technical and business aspect of this project. The successful candidate will have a wide range of experience bridging the gap between te... Read more

Required skills:

 • Technical Project Manager
 • Development Background

Desired skills:

 • Flutter
 • Dart
 • Kotlin
 • Swift
 • React Nativ

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-03-01

Enddate

2020-08-31

Option to prolong

Languages

Scandinavian and English

Apply before: Closed
Read more

Android utvikler

Request ID: 20-02-3839 Published: 2020-02-10

Om rollen og arbeidsoppgaver Frontend utvikleren vil inngå i RuterSalg teamet som består av teamleder, løsningsarkitekt, testleder/leveransestøtte og utviklere. RuterSalg teamet har bredt samarbeid med andre personer og team internt i Ruter, i tillegg til eksterne samarbeidsparter som er involvert i forvaltning av RuterKontroll og RuterSalg løsninger.   Utvikleren vil ha fokus på utvikling av RuterSalg App for planlagte nye leveranser i RuterSa... Read more

Required skills:

 • Kotlin
 • RxJava
 • Android JetPack
 • SQL

Desired skills:

 • Verifone VX690
 • Okta
 • GraphQL
 • Gradle

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-02-24

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more

Endringskoordinator

Request ID: 20-02-8033 Published: 2020-02-11

Informasjon om oppdraget Rollen Endringskoordinator er administrativ og har ansvaret for å saksbehandle og kvalitetssikre endringer som skal gjennomføres på IKT-plattformen til Statens Vegvesen. Endringene er ulike; det er både små, enkle endringer men også større endringer/ installasjoner som krever høy teknisk kompetanse. Endringskoordinatoren skal gjennomgå all teknisk dokumentasjon i forbindelse med en endring og vurdere hvordan endringen pa... Read more

Required skills:

 • Teknisk kompetanse
 • Endringsløp på infrastruktur eller systemporteføljen

Desired skills:

 • Prosessforståelse
 • ITIL
 • Endringsprosesser

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-03-16

Enddate

2022-03-15

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

3x infrastruktur-ressurs - Oslo, Drammen eller Sarpsborg

Request ID: 20-02-3059 Published: 2020-02-05

For Viken fylkeskommune søker vi  3 stk infrastruktur-ressurser til 3 ulike steder. (Drammen, Sarpsborg eller Oslo)   Bakgrunn Viken hybride datasenter er sammensatt av følgende: On-prem datasenter i Sarpsborg basert på VMware, Citrix ADC, Citrix Virtual apps og Palo Alto Networks brannmurtjenester med Panorama Security management console. Cloud Datasenter etablert på Microsoft sin Azure IaaS plattform, med Citrix ADC (WAF) og Palo Alto Networks... Read more

Required skills:

 • AD/ADFS
 • WmWare
 • Citrix ADC
 • Citrix Virtual apps
 • Azure IaaS plattform

Desired skills:

 • MSSQL
 • Oracle

Competence area

Infrastructure

Location

Oslo, Drammen eller Sarpsborg

Workload

100%

Startdate

2020-03-03

Enddate

2020-06-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

IKT support Horten - Juniorressurs

Request ID: 20-02-4845 Published: 2020-02-10

Kriminalomsorgsdirektpratet i Horten trenger bistand fra en juniorressurs som kan sitte på support i 6-12 mnd.   IKT-avdelingen består av 40 personer fordelt på en IKT-stab, seksjonene IKT-drift og IKT-brukersenter som sammen drifter og supporterer IKT-systemene og teknisk sikkerhet til kriminalomsorgens ca. 8.000 brukere. IKT-brukersenteret er kontaktflaten ut mot brukerne og er lokalisert i Horten. Seksjonen består av en kontrollsentral, et br... Read more

Required skills:

 • AD
 • Citrix

Desired skills:

 • ITIL

Competence area

Other

Location

Horten

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-08-10

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

2x Fullstack .NET

Request ID: 20-02-0417 Published: 2020-02-04

Bistanden som skal utføres Det vises til Prop. 85 S (2017-2018), der det bevilges penger for å sette i gang arbeid med opprettelse av en hjelpelinje for å forebygge overgrep mot barn. Oppdraget springer ut av Redd Barnas rapport «Hjelpelinje for personer med seksuelle følelser for barn". Utredningen peker på behovet for å belyse ulike modeller for lavterskelløsning/hjelpelinje for denne brukergruppen. I tildelingsbrevet fra HOD for 2019 ble opp... Read more

Required skills:

 • .Net Core
 • TFS
 • Swagger
 • Specflow
 • Selenium
 • Azure
 • HelseID

Desired skills:

 • Azure Devops

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-08-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Løsningsarkitekt – Nytt anskaffelsessystem og foredling av IT-prosesser

Request ID: 20-01-1741 Published: 2020-01-28

  For Statnett søker vi en løsningsarkitekt som skal jobbe 50/50 på to prosjekter. Prosjekt 1: Nytt konkurransegjennomførings- og anskaffelsesverktøy   Dagens anskaffelsesløsning baseres i stor grad på manuell håndtering av dokumenter (Word, Excel, PDF). Dette gjelder for registrering av nye behov (behovsmelding), forberedelse til og utsendelse av forespørsler, samt leverandørers tilbudsinnlevering. Det samme gjelder for evaluering av mottatte t... Read more

Required skills:

 • TOGAF
 • Archimate
 • BPMN
 • UML

Desired skills:

 • ITSM rammeverk
 • Sikkerhetsklarering

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-02-01

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Applikasjonspakker

Request ID: 20-01-4809 Published: 2020-01-26

Denne statlige kunden har en stor applikasjonsportefølje. Kunden har behov for en konsulent som med sin erfaring og kompetanse kan vurdere de enkelte applikasjoners kompleksitet med tanke på pakking, tilrettelegge for testing av disse og utrulling i produksjon.   Konsulenten skal lede arbeidet, planlegge og være teknisk utførende ressurs for bistanden.   Arbeidstid skal avtales med kunden, men konsulent må være til stede på arbeidsplassen innen... Read more

Required skills:

 • SCCM
 • Relevant utdanning
 • Utvidet politiattest

Desired skills:

 • Kunnskap på Windows 10
 • Kunnskap på Windows server 2016

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

2x Testleder - Bank & Finans

Request ID: 20-01-6537 Published: 2020-01-29

Ansvarsområder/hovedarbeidsoppgaver Testleder 1 Testledelse innenfor utviklings- og leveranseprosjekter Gjerne kjennskap og erfaring fra IFRS 17 Gjerne erfaring fra forsikring og pensjonsområdet Sikre planlegging, gjennomføring, fremdrift og rapportering i henhold til godkjent testplan Bidra til å analysere, designe og utvikle tester Sikre etablering av godkjent testmiljø,integrasjonspunkter, testdata og brukertilganger   Testleder 2 Testledels... Read more

Required skills:

 • ISTQB
 • Cloud løsninger
 • IFRS 17

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

2020-02-03

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Ruter - Backend Java-utvikler

Request ID: 20-01-0198 Published: 2020-01-14

  Beskrivelse av anskaffelsen Vi ønsker å leie inn en Backendutvikler til et av våre utviklingsteam. Teamet skal realisere behov som vår forretningsenhet Produksjon har, ved å utnytte tjenestene vår nye digitale plattform (Ruters Digitale Plattform – «RDP») gir.  Om rollen og arbeidsoppgaver  Utviklerne inngår i et BizDevOps-team, som operasjonaliserer og realiserer de behov forretningsenheten har til å overvåke trafikktilbud... Read more

Required skills:

 • Java
 • Git
 • API utvikling
 • Kafka og Kafka streams
 • Docker og Kubernetes
 • AWS

Desired skills:

 • Jenkins
 • ElasticSearch
 • Spring Boot
 • JIRA, Confluence og Bitbucket
 • Javascript, Node.js og React

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-04-01

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more

3x testere til saksbehandling- og integrasjonsportefølje

Request ID: 20-01-0125 Published: 2020-01-13

  Bistanden som skal utføres Vi søker inntil 3 testere. Kandidatene vil kunne jobbe på tvers av team, i flere team eller ett dedikert team i løpet av perioden. Teamene består stort sett av systemansvarlig, funksjonelle ressurser, utviklere, testere og testleder.  Å ha riktig kvalitet er en forutsetning for Helsedirektoratets leveranseevne og vårt bidrag til utviklingen av fagsystemer i helseforvaltningen. Vi har som mål at automatisere tester... Read more

Required skills:

 • Specflow
 • Selenium
 • Funksjonelle og tekniske testcaser

Desired skills:

 • .Net-utvikling og .Net Core
 • ISTQB
 • SoapUI
 • Postman
 • SonarQube
 • Microsoft TFS

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-02-02

Enddate

2021-02-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

IKT, drift og vedlikehold

Request ID: 20-01-8479 Published: 2020-01-10

Bistanden som skal utføres Norsk Helsenett SF er en leverandør av Arbeidsflate i flere miljøer innenfor Helseforvaltningen og vi søker en konsulent til å bistå i vårt arbeid med å drifte og oppgradere dagens terminalserverløsninger.Konsulenten arbeid innenfor drift og videreutvikling vil skje i tett samarbeid med fagmiljøet i Norsk Helsenett og ansvarlig seksjonsleder. Norsk Helsenett ønsker å leie inn 1-2 seniorressurser som er selvstendig, str... Read more

Required skills:

 • Citrix
 • VM Horizon

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-02-01

Enddate

2020-06-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Prosjektleder til forprosjekt kjøp av transporttjenester

Request ID: 20-01-8335 Published: 2020-01-07

Om rollen og arbeidsoppgaver  Arbeidet vil i stor grad måtte foregå i oppdragsgivers lokaler. Det kan være aktuelt med noe møtevirksomhet innen Oslo og Viken.  Arbeidet forventes å være et tilnærmet full tids engasjement i perioden fra oppstart i januar 2020 til og med juni 2020. Oppdraget kan forlenges i inntil 6 måneder utover dette.  Prosjektleders overordnede rolle i prosjektene er å sørge for fremdrift og struktur, og sikre godt tverrf... Read more

Required skills:

 • Prosjektledelse
 • Tverrfaglige prosjekter og samhandling

Desired skills:

 • Offentlig eide selskaper og virksomhet
 • Offentlige anskaffelser
 • Kollektivtrafikk

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-02-02

Enddate

2020-07-01

Option to prolong

Languages

Skandinavisk & Engelsk

Apply before: Closed
Read more

IT Verket

Request ID: 20-01-4113 Published: 2020-01-09

Vi søker en testutvikler!   Det blir brukt FitNesse for automatisering av tester, men er åpen til andre forslag for å automatisere testingen.      Mandatory Skills / Experience : ·        Agile Work Environment. ·        API & UI Testing both (Manual /  Automation). ·        SDLC life cycle / Testing Life cycle (System testing, Integration testing, End to End Testing) ·        Tools Cucumber , SPOCK (BDD – Gherkin). ·        Test Automation f... Read more

Required skills:

 • API & UI Testing both
 • Test Automation
 • Java
 • Groovy
 • Cucumber

Desired skills:

 • Microservices
 • Maven
 • GIT/Bitbucket

Competence area

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Funksjonell- og Løsningsarkitekt

Request ID: 20-01-0771 Published: 2020-01-08

OM KUNDEN Folkehelseinstituttets (FHI) visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 950 ansatte lokalisert i Osl... Read more

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-01-15

Enddate

2020-02-29

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Backend Java-utvikler

Request ID: 20-01-4566 Published: 2020-01-07

Bakgrunn og formål med anskaffelsen Entur AS har fått ansvaret for å få på plass en enhetlig løsning for kollektiv-Norge. Entur AS er midt i en modernisering av teknologiplattform for legacy systemer samtidig som vi utvider funksjonaliteten i disse til å støtte den pågående jernbanereformen. I tillegg tilrettelegges plattformen for å kunne støtte et bedre felles kollektivtilbud. Dette igjennom å tilby søk og planlegging og kjøp av kollektivreise... Read more

Required skills:

 • Java
 • Apache Camel
 • CI & CD

Desired skills:

 • Google Cloud Platform
 • Docker
 • Kubernetes

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-02-02

Enddate

2021-02-02

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Løsningsarkitekt

Request ID: 19-11-7210 Published: 2019-11-29

For vår kunde i transportsektoren søker vi etter en løsningsarkitekt for et langvarig oppdrag. Kan dette være av interesse for dere?    Beskrivelse av anskaffelsen Ruter søker en erfaren konsulent som skal ivareta rolle som løsningsarkitekt i et produkt- og plattformutviklingsteam.   Ruter utvikler et eget billettsystem (RuterSalg) som benytter en egenutviklet android-app som front-end, samt Ruters egne baksystemer for salg- og betalingstjenes... Read more

Required skills:

 • Kafka
 • Microservices
 • Databases
 • CI/CD
 • SQL
 • Cloud (AWS,Azure, ++)

Desired skills:

 • Archimate
 • IoT
 • Android
 • Git/Bitbucket
 • Octopus
 • Confluence/Jira

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Apply before: Closed
Read more

Teamlead

Request ID: 19-11-6423 Published: 2019-11-22

For Ruter søker vi en erfaren konsulent som skal ivareta rollen som Teamlead i et løsnings- og plattformutviklingsteam.  Kan dette være av interesse? Beskrivelse av anskaffelsen  Det er nå behov for en erfaren teamleder som kan bidra til å videreføre arbeidet med å utvikle RuterSalg, samt forvalte billettkontrollsystemet (RuterKontroll), samtidig som tjenesten skal migreres til ny plattform. Om RuterSalg og RuterKontroll  Ruter har et tverrfa... Read more

Required skills:

 • Prosjektledelse app
 • Forretningsforståelse
 • Kravspesifisering
 • Offentlige anskaffelser

Desired skills:

 • Leverandører/innkjøp
 • Jira
 • Confluence

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search. Find all jobs on the job portal