Showing jobs 1 to 25 of 272 total   See all jobs on portal.cube.no

Team - Forvaltning av SAP S/4

Request ID: 20-12-2498 Published: 2020-12-04

Vinmonopolet ønsker å styrke tilgang på kapasitet og spesialkompetanse på vår SAP S/4 løsninger med tilknyttede systemer og grensesnitt (heretter kalt SAP løsninger). Forespørselen gjelder ikke SAP CX/Hybris. Kapasitet og spesialistkompetansen skal bistå egne produkteiere med å utføre 2. linje support (vedlikehold og brukerstøtte) på både standardløsninger og eksisterende tilpasninger, samt utføre mindre vedlikehold / videreutvikling.  V... Read more

Competence area

Infrastructure, Support, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-01-04

Enddate

2021-06-30

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: 11-12-2020 12:00
Read more and apply

Sikkerhetsekspert til Operativ IT

Request ID: 20-12-1752 Published: 2020-12-04

Operativ IT-sikkerhet består av interne og eksterne ressurser med forskjellige kompetanse og som danner et bredt miljø innenfor cybersikkerhet. Oppdraget vil være å oppdage og redusere sårbarheter i NRKs infrastruktur, dokumentere funn, formidle og presentere løsninger til systemeiere. Konsulenten må kunne benyttes som ekspertressurs innen kryptografisk spørsmål, eksempelvis hva som er trygg bruk av ulike krypteringsalgoritmer og hvor kryptering... Read more

Required skills:

 • kryptografi
 • Pen.-testing

Desired skills:

 • SIEM
 • Azure

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-06-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 11-12-2020 12:00
Read more and apply

Prosjektleder

Request ID: 20-12-1730 Published: 2020-12-04

Digdir har behov for en (1) konsulent i rollen prosjektstøtte. Konsulenten skal foruten å bidra med administrativ støtte til programkontoet også understøtte og bidra inn til programkontorets 3 hovedområder: Oppfølging og rapportering Kunnskapsinnhenting og analyse Kommunikasjon Oppgaver som konsulenten skal utføre: Administrativ støtte i koordinering av programkontorets aktiviteter Administrere Teams for prosjektgruppen og Teams for oppfølging a... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-01-04

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 13-12-2020 12:00
Read more and apply

CIM-ekspert

Request ID: 20-12-7865 Published: 2020-12-04

Statnett søker en erfaren utvikler/arkitekt med god kunnskap om CIM som kan hjelpe oss å videreutvikle systemene for å lage og forvalte Statnetts kraftsystemmodeller.  Oppdraget går ut på å tre inn i teamet som jobber med utvikling og drift av et sett av mindre – men tett samarbeidende – systemer som sammen skal koordinere konstruksjon, vedlikehold og forvaltning av en felles informasjonsmodell som i detalj beskriver det norske og nordiske kraft... Read more

Desired skills:

 • Sikkerhetsklarering

Competence area

Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-01-01

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 11-12-2020 12:00
Read more and apply

CRO-Rådgiver

Request ID: 20-12-7225 Published: 2020-12-03

Har du erfaring med analyse av trafikk og konvertering på nett, heatmaps, brukerundersøkelser og testing? Da kan det være at du er den vi ser etter for en spennende rolle som CRO-spesialist og rådgiver. Hos oss vil du jobbe sammen med andre analytiske og kreative spesialister for å hjelpe våre kunder med å forbedre sine digitale brukerreiser og effekt av markedsinvesteringene. Vi jobber med kjente merkevarer og miljøer, og vi går inn i prosjekte... Read more

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-05-31

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: ASAP
Read more and apply

Systemforvalter IT

Request ID: 20-12-8112 Published: 2020-12-03

Formålet med oppdraget er å sikre at Statens vegvesen kapasitet på forvaltning av produkter og tjenester. Det er spesielt innenfor porteføljene transportdata og veg at konsulenten vil bidra. Porteføljen består hovedsakelig av egenutviklet programvare, men også av noe hyllevare med tilpasninger. Bistanden går ut på: Konsulenten vil bidra som rådgiver og utfører til forvaltning, videreutvikling og prosjektgjennomføring for systemene på oppdrag fra... Read more

Desired skills:

 • .NET
 • Java
 • Oracle
 • MS SQL teknologi

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-01-01

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 07-12-2020 12:00
Read more and apply

Prosjektleder

Request ID: 20-12-8219 Published: 2020-12-02

For vår kunde i helsesektoren, søker vi en prosjektleder med erfaring innen digitaliseringsprosjekter. DIGI-UNG har behov for en erfaren og dedikert prosjektstøtteressurs som kan bidra inn i implementeringsfasen i en 100% stilling. Ressursen skal primært bistå prosjektlederen i Helsedirektoratet sitt del-prosjekt (chat, e-læring og søk), men vil også kunne bistå programlederen og evt. involveres i arbeid knyttet til DIGI-UNGdomsport og Digi-hels... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-01-11

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 15-12-2020 12:00
Read more and apply

Team UX design

Request ID: 20-12-9849 Published: 2020-12-02

Digdir har fått i oppgave å gjøre en bruker-/behovskartlegging for sammenhengende tjenester innenfor livshendelsen Dødsfall og arv. Kartleggingen er en del av regjeringens satsning på sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum. Digitaliseringsstrategien peker på syv viktige livshendelser som skal prioriteres hvor ‘Dødsfall og arv’ er en av dem. Arbeidet med å kartlegge brukerbehov og aktører som inngår i brukerreisen til innbygger har oppst... Read more

Required skills:

 • UX
 • Tjenestedesign

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-01-05

Enddate

2021-07-04

Languages

Norsk

Apply before: 10-12-2020 12:00
Read more and apply

2x Tech lead - Fullstack.NET

Request ID: 20-12-7383 Published: 2020-12-02

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Avdelingen mottar og kvalitetssikrer informasjon om behandlinger utført av regionale og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppfølging og for styring av tjenestene.  Registeret mottar data om ca. 11 millioner hendelser i måneden og bruker disse dataene... Read more

Required skills:

 • .NET
 • Azure
 • Javascript
 • Angular
 • React
 • CI/CD
 • Azure Devops

Desired skills:

 • Specflow
 • Selenium
 • SonarQube
 • R
 • PowerBI
 • GDPR

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

2021-01-11

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 10-12-2020 12:00
Read more and apply

Ytelsestester

Request ID: 20-11-4848 Published: 2020-11-30

Arbeidsoppgaver blir ytelsestest i forbindelse med sprint, systemintegrasjonstest og akseptansetest i samarbeid med scrumteam og driftspersonell. Ytelsestester som skal jobbe i team. Absolutte krav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) Erfaring med å utvikle ytelsestester Erfaring med softwaretesting Erfaring med Gatling  Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering) Erfaring, kunnskap, evner og ferdighe... Read more

Required skills:

 • Gatling

Desired skills:

 • CI/CD
 • ISTQB
 • JMETER
 • MS Load test

Competence area

Test and test management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-01-18

Enddate

2021-04-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 17-12-2020 12:00
Read more and apply

2x Backend-utvikler

Request ID: 20-11-6660 Published: 2020-11-30

Ruter bygger et nytt team som skal tilby en helhetlig og personlig tjeneste på tvers av Ruters kanaler. Vi skal sammenstille data fra bruker og kjøretøy, samt lokasjonsdata og andre relevante tjenester for å tilby dette personlig, kontekstuelt og smart. Teamet skal produsere digitale løsninger som leverer høy verdi til Ruters kunder, på en effektivt og sikker måte. Vi jobber med brukerinnsikt og krav, idé-generering og validering, bygging og mål... Read more

Required skills:

 • Node.js
 • AWS
 • Mikrotjenester
 • Express
 • Git
 • Typescript
 • Kubernetes
 • Docker
 • GDPR

Desired skills:

 • Kotlin
 • Gitlab
 • Azure DevOps
 • React
 • REST
 • GraphQL
 • Jira

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-01-04

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: 10-12-2020 12:00
Read more and apply

Junior Frontend Utvikler

Request ID: 20-11-2187 Published: 2020-11-27

Vi er ute etter en junior frontend utvikler med erfaring fra utvikling av Node/React/React Native/typescript/javascript baserte systemer. Konsulenten vil gå inn i et eksisterende team på 5 personer (PM, UX, utviklere). Teamet vil være en del av prosjektet for etablering av nye IT plattformer for å kunne levere Tilrettelagt Transport (“TT-kort”) i Oslo. Dette innebærer blant annet integrasjon mot automatiske planleggingssystemer for transport, ad... Read more

Required skills:

 • Node
 • React
 • React Native
 • Typescript

Desired skills:

 • SQL-databaser
 • CD/CI

Competence area

Development

Location

Remote/Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-01-04

Enddate

2021-07-05

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: 07-12-2020 12:00
Read more and apply

Junior Backend Utvikler

Request ID: 20-11-5144 Published: 2020-11-27

Vi er ute etter en junior backend utvikler med erfaring fra utvikling av Node/typescript/javascript baserte systemer. Konsulenten vil gå inn i et eksisterende team på 5 personer (PM, UX, utviklere). Teamet vil være en del av prosjektet for etablering av nye IT plattformer for å kunne levere Tilrettelagt Transport (“TT-kort”) i Oslo. Dette innebærer blant annet integrasjon mot automatiske planleggingssystemer for transport, administrasjonsverktøy... Read more

Required skills:

 • Node
 • Typescript
 • Javascript

Desired skills:

 • React
 • React Native
 • SQL-databaser
 • Google Cloud
 • AWS
 • CD/CI
 • REST

Competence area

Development

Location

Remote/Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-01-04

Enddate

2021-07-05

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Apply before: 07-12-2020 12:00
Read more and apply

2x Junior Prosjektstøtte

Request ID: 20-11-4127 Published: 2020-11-26

For vår kunde i transportsektoren, søker vi 2 junior prosjektstøtte konsulenter. Merk at kunden ikke vektlegger erfaring utover 3 år.  Konsentra søker to junior ressurser som prosjektstøtte for å bistå prosjektledelsen i å ivareta god styring ifb. overtagelse av oppgaver i TT-tjenesten. Den ene ressursen skal hovedsakelig bistå i arbeid med brukerinnsikt, brukermedvirkning, design og analyser, mens den andre ressursen vil jobbe mer på tvers av a... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 07-12-2020 12:00
Read more and apply

Scala utvikler

Request ID: 20-11-1948 Published: 2020-11-26

For vår kunde i media bransjen, søker vi etter en Scala utvikler NRKs operasjon for datafangst for analyse og innsikt trenger en senior scalautvikler til å komplettere teamet. Arbeidet vil foregå rundt de forskjellige ETL-jobbene våre som transformerer rådata fra forskjellige leverandører til fornuftige måltall for de forskjellige interne konsumentene. Vi har infrastruktur kjørende i skyløsninger fra azure og google – i stor grad pakket sammen s... Read more

Required skills:

 • Scala
 • SQL
 • BigQuery
 • Kubernetes

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2021-02-01

Enddate

2021-09-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 06-12-2020 12:00
Read more and apply

Prosjektleder

Request ID: 20-11-3040 Published: 2020-11-26

For vår kunde i transportsektoren, søker vi etter en prosjektleder. Tilbudte ressurser må ha prosjektleder erfaring, i tillegg til erfaring og kompetanse med utviklingsprosjekter. Kandidatene bør ha gode samarbeidsevner og erfaring fra å gjennomføre større prosjekter med mange ulike interessenter. Tilbudte kandidater bør være pådrivere av natur og ha en god evne til å kommunisere med og fasilitere samarbeid med ulike interessenter med forskjelli... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 06-12-2020 12:00
Read more and apply

F5 APM konsulent

Request ID: 20-11-2065 Published: 2020-11-26

Konsulenten vil inngå i driftsteamet for lastbalansering. Teamet består av 6-7 personer, hvor et fåtall av disse er faste ressurser og resten er jobber fordelt på andre driftsteam. Teamet jobber både hjemmefra og fra kontorene i Trondheim under pandemien, og det vil være anledning å jobbe delvis fra kontor om ønskelig (med forbehold om endrede føringer). Lastbalansering samarbeider med flere andre infrastrukturteam, spesielt nettverksteam og pla... Read more

Required skills:

 • Lastbalansering
 • F5 Bip-IP
 • Citrix Netscaler

Desired skills:

 • Azure

Competence area

Infrastructure

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

2021-01-10

Enddate

2021-06-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 14-12-2020 12:00
Read more and apply

Prosjektleder

Request ID: 20-11-0293 Published: 2020-11-26

For en av våre kunder, søker vi etter en prosjektleder for et langvarig oppdrag.  Arbeidet startet i 2020 med utvikling av en betaversjon for tilgjengelegheitserklæring og ei innleiande analyse av arbeidsprosessane som skal digitaliserast. Arbeidet skal replanleggast og intensiverast for 2021 og 2022, mellom anna med ei tydelegare forankring i både dei faglege, formelle og styringsrelaterte behova ikt-løysingane skal ivareta.  Føremålet med it-p... Read more

Competence area

Project management

Location

Sogndal

Workload

100%

Startdate

2021-01-04

Enddate

2023-01-04

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 06-12-2020 12:00
Read more and apply

2-3 .Net utviklere

Request ID: 20-11-3906 Published: 2020-11-26

For vår kunde i helsesektoren, søker vi 2-3 .Net utviklere. Vi ser etter deg som er en erfaren og dyktig utvikler, som ikke er redd for å sette deg inn i ny teknologi. Ønskelig med «full stack»-erfaring dvs. backend- og frontend. Vi skal etablere løsningen i Azure, så erfaring med denne plattformen er påkrevd. Erfaring fra tidligere utviklingsprosjekter samt at du liker variasjon i arbeidsdagene og er løsningsorientert er viktige egenskaper. GEN... Read more

Required skills:

 • .NET Core
 • Azure
 • JavaScript

Desired skills:

 • Specflow
 • Selenium
 • SonarQube

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

2021-01-01

Enddate

2021-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 08-12-2020 12:00
Read more and apply

2x Backend Utviklere

Request ID: 20-11-3222 Published: 2020-11-25

For vår kunde i helsesektoren, søker vi to backend utviklere. FHI står foran store utfordringer og en spennende tid med digitalisering av helsedata. FHI leter etter to senior systemutviklere, som skal jobbe med vår nye statistikkbank, https://statistikk.fhi.no/. Statistikkbanken visualiserer statistikk fra FHIs ulike helseregistre og nøkkeltallstatistikker om befolkning, oppvekst og levekår, miljø, skader, helserelatert atferd og helsetilstand.... Read more

Required skills:

 • .NET Core
 • C#
 • SQL
 • Git

Desired skills:

 • MS BI
 • Devops
 • Angular
 • Typsecript

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-06-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: 06-12-2020 12:00
Read more and apply

Løsningsarkitekt

Request ID: 20-11-7433 Published: 2020-11-12

Kunden er i gang med et større moderniseringsprosjekt hvor dagens egenutviklede løsninger for kjernebank skal erstattes av hyllevare med tilpasning. Standardproduktet implementeres av valgt leverandør mens Kunden selv har ansvar for store deler av integrasjonsarbeidet samt utvikling og tilpassing av selvbetjeningsløsninger.  Kunden har et moderne teknologimiljø. Vi jobber smidig etter KANBAN-metoden, og vårt mantra er å levere verdi til bruker s... Read more

Required skills:

 • API
 • SPA
 • Angular
 • Spring
 • Spring Boot

Desired skills:

 • Docker
 • Maven
 • Git

Competence area

Architecture

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

2021-01-01

Enddate

2021-12-31

Languages

Norsk

Apply before: 17-12-2020 12:00
Read more and apply

Prosessleder

Request ID: 20-11-0687 Published: 2020-11-30

For vår kunde i transportsektoren, søker vi en prosessleder. Du vil som prosessleder for Kontraktsforvaltning være ansvarlig for å lede i et kompetent flerfaglig team, ivareta fremdrift, identifisere risikoer, og sikre leveranse innen avtalte tidsfrister. Eksempel på arbeidsoppgaver: Prosessleder for forarbeid og oppstart for store buss- og båtkontrakter Utforme et mandat og lede forarbeids prosessen i forkant av anskaffelsen Utforme et mandat f... Read more

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-12-14

Enddate

2021-03-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

BI-Datavarehus utvikler

Request ID: 20-11-1099 Published: 2020-11-25

Vi utvikler Legemiddelregisteret, et Nasjonalt Register for lagring av resepter oversendt fra apotekene. Første del av arbeidet begynner å nærme seg slutten samtidig som arbeid med datavarehus vil tilta. Foruten arbeid med LMR vil konsulenten også bidra inn i andre prosjekter som bl.a. modernisering av SYSVAK og Beredskapsdatabasen. Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) Minimum 3 års arbeidserfaring erfaring med BI-arki... Read more

Required skills:

 • BI-arkitektur
 • Datavarehus
 • MS Analysis Services (SSAS)
 • MS SQL Server Integration Services (SSIS)
 • Visual Studio
 • GIT

Desired skills:

 • Azure SQL
 • Azure Data Factory
 • Azure Devops
 • C#
 • .NET
 • PowerBI

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-06-30

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

2x UX-researcher

Request ID: 20-11-1431 Published: 2020-11-23

Avd. Digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 2 UX-researchere til å gjøre innledende innsiktsarbeid i prosjektet 'Digital assistent.' Prosjektet går ut på å finne frem til robuste interaksjonsmønstre som fungerer på tvers av offentlige løsninger. Hittil har det vært manglende fokus på helheten i design av offentlige tjenester. Vi trenger nye måter å løse dialogen med brukerne på hvor vi løser konkrete design... Read more

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

80%

Startdate

2021-01-06

Enddate

2021-03-05

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more

Rådgiver innen Personvern og informasjonssikkerhet

Request ID: 20-11-7631 Published: 2020-11-24

For vår kunde i helsesektoren søker vi en Rådgvier innen personvern og informasjonsikkerhet. Helsedirektoratet og Barne, ungdoms og familiedirektoratet jobber med et samarbeidsprogram, DIGI UNG. DIGI-UNG programmet handler om å samordne og videreutvikle digitale hjelpetjenester til ungdom i alderen 13 til 20 år. DIGI-UNG skal levere lett tilgjengelig og kvalitetssikret informasjon og veiledning til ungdom, gjennom et helhetlig digitalt tilbud so... Read more

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-12-15

Enddate

2020-07-15

Option to prolong

Languages

Norsk

Apply before: Closed
Read more
No result, try a different search. Find all jobs on the job portal